Oproep voor nieuwe leden Dorpsraad Langenboom

Met ingang van juni zijn Tiny van Hal, Mieke van Boekel, Jacqueline de Jong en Ria Wijdeven gestopt met hun werk voor Dorpsraad Langenboom. Jarenlang hebben zij zich ingezet voor de belangen van Langenboom en haar inwoners. Tijdens de laatste vergadering van het seizoen werden zij door voorzitter Paul Vogels bedankt voor hun inzet en betrokkenheid.

De afgelopen jaren is er naarstig gezocht naar nieuwe leden en zijn ook veel medebewoners benaderd met de vraag de dorpsraad te komen versterken. Helaas heeft dit niet het gewenste resultaat opgeleverd. Door het vertrek van 4 leden wordt de dorpsraad erg klein, dus hierbij opnieuw een oproep voor nieuwe leden.

Om een idee te geven, waarmee de dorpsraad zich bezig houdt een aantal onderwerpen, dat de laatste jaren aan de orde is (geweest): starterswoningen, mede initiatiefnemer zorgcoöperatie en Langenboom loopt voor goede doelen, aanpassing Dorpsstraat, aanschaf duofiets en coördinatie zwerfvuilactie.

Voel jij je betrokken bij de zaken die spelen in ons dorp en wil jij je hiervoor inzetten? Meld je dan bij Paul Vogels (pamvogels@gmail.com). Bij hem kun je ook terecht voor meer informatie over de onderwerpen, werkzaamheden etc., waarmee de dorpsraad zicht bezig houdt.

Wanneer er zich geen nieuwe leden aanmelden komt helaas het voorbestaan van de dorpsraad in gevaar.

Dus…… meld je aan!

Posted in Geen categorie | Leave a comment

▒ ▒  ▒ ▒  ▒ ▒  ▒ ▒  ▒ ▒  ▒ ▒  ▒ ▒  ▒ ▒  ▒ ▒  ▒ ▒  ▒ ▒  ▒ ▒  ▒ ▒  ▒ ▒  ▒ ▒  ▒ ▒  ▒ ▒

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Doen, toerisme, recreatie en historiek Langenboom en omgeving

   Wandelroute 3.6 km: Russendaal, Langven, de Raam, Esters Broek
    Wandelroute 3.5 of 5.2 km: Landgoed Tongelaar
   Wandelroute 6.6 km: Langenboomse Bossen en De Kuilen
     Wandelroute 10.4 km: Een zomerlang Kuilen-Kunst 2017
     Wandelroute 10.7 km: Tongelaar,Tongelaar
▒     Wandelroute 14.9 km: De Kuilen, Langven, en de Graafse Raam
▒     Wandelroute 15 km: Langs de Graafse Raam start vanuit Escharen
▒     Wandelroute 17 km: Peelpad Langenboom Wilbertoord
▒     Wandelroute 18 km: Peelpad start vanuit Langenboom
▒     Wandelroute 19 km: Langs de Lage Raam start vanuit Langenboom
     Uit in Noord-Oostbrabant VVV land van Cuijk.nu
     Nieuw de geschiedenis van “De Russendaal”
     Nieuw de geschiedenis van “De Langenboomse molen”1898-1944
    Nieuw De Zuiderwaterlinie in Noordoost-Brabant
▒    Bekijk Langenboom en omgeving met een duofiets

▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Krake Project HAN “Krachtige Kernen Starke Dörfer”

han
Samenwerkingsproject Krake: HAN ondersteunt leefbaarheid in kleine dorpen

Voor veel kleine dorpen worden de gevolgen van de demografische ontwikkeling steeds sterker merkbaar. Door bevolkingskrimp, het vertrek van jonge bewoners en door vergrijzing, neemt de vitaliteit van kleine kernen af. Winkels sluiten en voorzieningen verdwijnen. Wat kunnen de burgers in de dorpen – nu en in de toekomst – zélf doen, om hun dorp leefbaar en attractief te houden? Daar gaat het om in het Nederlands-Duitse samenwerkingsproject Krachtige Kernen/Starke Dörfer (KRAKE). Project KRAKE zet in op toekomstbestendigheid van kleine dorpen.

De burgers en dorpen o.a. Langenboom staan centraal in dit project. De HAN en de Duitse projectpartners zullen de komende 3 jaar samen met de bewoners van de Nederlandse en Duitse dorpen activiteiten en nieuwe concepten realiseren om het zelfmanagement van de dorpen te versterken. Op die manier kunnen de gevolgen van de demografische ontwikkeling het hoofd worden geboden. De activiteiten zijn gebundeld binnen 6 –communities– themagebieden:

 • Zorg
 • Wonen
 • Gezonde leefstijl
 • Kindvriendelijke dorpen
 • MKB en vrijwilligers
 • DNA van het dorp

Bezoek de website: KRAKE Project
Volg hier op de voet Krake DNA-community Langenboom

▒ ▒  ▒ ▒  ▒ ▒  ▒ ▒  ▒ ▒  ▒ ▒  ▒ ▒  ▒ ▒  ▒ ▒  ▒ ▒  ▒ ▒  ▒ ▒  ▒ ▒  ▒ ▒  ▒ ▒  ▒ ▒  ▒ ▒ 

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Interesse peilen in betaalbare starterswoningen en sociale huurwoningen in Langenboom van start

 

Woningbouw in Langenboom is een belangrijk onderdeel van de leefbaarheid in dit dorp. Starters- & Sociale huurwoningen Langenboom Stichting Eigen Kweek en Dorpsraad Langenboom zetten zich hiervoor in.

Voor starters zijn er in Langenboom nauwelijks mogelijkheden om aan betaalbare koop- of huurwoningen te komen. Dit geldt ook voor eenverdieners en ‘noodzoekenden’ (bijvoorbeeld recent gescheiden).

Om de vraag naar bovengenoemde woningen in kaart te brengen is Starters- & Sociale huurwoningen Langenboom gestart met een initiatief, dat bij voldoende interesse moet leiden tot een bouwplan. De eerste gesprekken met wethouder en projectontwikkelaar zijn reeds gevoerd.

Om het animo voor dit type woningen in beeld te brengen zal Starters- & Sociale huurwoningen Langenboom via verschillende media een inventarisatie uitvoeren.

Eenieder die interesse heeft in hierboven genoemde woningen vragen we om een reactie te sturen naar woningbouwlangenboom@gmail.com. Geef ook aan of het gaat om koop- of huurwoningen.

Ken je iemand die mogelijk geïnteresseerd is in een betaalbare woning in Langenboom, breng hem of haar dan op de hoogte van dit initiatief!

De projectgroep bestaat uit:
Harm Cuppen         Tel. 0641249483
Martijn van  Hal     Tel. 0651362478
Nort van Schayik    Tel. 0640598363

facebook-4Starters- & Sociale huurwoningen Langenboom
volgen op facebook

svnSVn-Stimuleringsfonds volkshuisvesting


Afbeeldingsresultaat voor logo pon brabant
 Jongeren over het wonen in een kleine kern “Licht-op Jong”

 

▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒    ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒     ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒    ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒

Op deze website kun je de diverse projecten van de Dorpsraad Langenboom vinden.
Projecten werkgroepen en ondersteuningen:    

 • Ondersteuning Zorgcoöperatie >
 • Ondersteuning project nieuwbouwwoningen Bosrand Fase III >
 • Werkgroep Starters- & Sociale huurwoningen Langenboom >
 • Werkgroep supersnel internet voor Langenboom (LVCNET glasvezel) >
 • Werkgroep opschoondag >
 • AED Langenboom hartveilig maken >
 • Werkgroep euregio KraKeproject : DNA van het dorp, opgroeien in kleine kern >
 • Werkgroep “Centrum Langenboom” >
 • Ondersteuning “Stichting Eigen Kweek” >
 • Ondersteuning Langenboom voor goede doelen
 • Werkgroep huren van een duofiets >
 • Zelfbeheer Groen (gemeente) >
 • Werkgroep “Pinautomaat” >
 • Zwerfafval Langenboom opschoondag ? maart 2018 >
 • Ondersteuning pluktuin van “Stichting Eigen Kweek” >
 • Werkgroep nieuwe uitgave 2017? informatieboekje dorpsraad >
 •  Stand van zaken Klankbordgroep Scenario Ontwikkeling Basisonderwijs gemeente Mill en St.Hubert
 • Werkgroep toekomstvisie 20125 Gemeente Mill en St.Hubert/Dorpsraad Langenboom   >

 

▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒    ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒     ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒    ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒

Posted in Geen categorie | Leave a comment

LVCnet (Glasvezel)

 Glasvezel voor Land van Cuijk binnen handbereik

2017

Glasvezel voor Land van Cuijk binnen handbereik

Woensdag 22 februari kwamen de Land van Cuijkse gemeenteraden bijeen om de laatste stand van zaken te horen. Wethouder Jilisen liet de toehoorders weten dat LVCNET en de vijf gemeentes goed op weg zijn. ‘Zoals afgesproken met de meeste gemeenteraden werden in december van 2016 netwerkeigenaren uitgenodigd om een glasvezelnetwerk in het Land van Cuijk aan te leggen, met de circa 12.500 abonnee’s als basis. Met één van die eigenaren zijn we nu in gesprek over de uitrol, kosten en planning want we willen graag dat het netwerk eind 2018 klaar is. En dat alle plaatsen inclusief buitengebieden en bedrijventerreinen glasvezel krijgen’, legt Jilisen uit.

‘We zijn er bijna’

‘Daarnaast moeten er afspraken met de providers, gemeentes en LVCNET gemaakt worden over de uitvoering van de clubkasactie. Maar ook over het leveren van nieuwe diensten (zorg, veiligheid, wifi) via het netwerk, waarin LVCNET een rol wil spelen. De afdeling Kabels en Leidingen van de gemeentes zoeken samen met deze partij al naar de juiste locaties voor de 16 wijkcentrales die er komen te staan. Een andere afdeling maakt afspraken over het houden van toezicht op de werkzaamheden die circa 1,5 jaar gaan duren. Om die planning te halen wil de partij twee aannemers contracteren’, zegt LVCNET-voorzitter Hugo Bens.
‘We zijn nog in onderhandeling en dus willen we nog niet al teveel naar buiten brengen. Maar we zijn nog nooit zo dicht bij een glasvezelnetwerk voor deze regio geweest als nu’, verzekert Bens. ‘De afspraken moeten nu in contracten vastgelegd worden. We verwachten in april van dit jaar rond te zijn. In juli zal de partij de voorbereidingen voor de aanleg afronden zodat in augustus 2017 gestart kan worden met de aanleg’, aldus Bens.

De presentatie die wethouder Jilisen gaf, kunt u hier downloaden.

Wat vooraf ging 2016-2017

▒ ▒ ▒    ▒ ▒ ▒   ▒ ▒ ▒   ▒ ▒ ▒   ▒ ▒ ▒   ▒ ▒ ▒   ▒ ▒ ▒   ▒ ▒ ▒   ▒ ▒ ▒   ▒ ▒ ▒   ▒ ▒ ▒

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Aanvragen uit Leefbaarheidsbudget €5000 en Rabobank €3300 levert Duofiets op

Afbeeldingsresultaat voor duofiets

Met de toekenning van Leefbaarheidsbudget €5000,- en Rabobank €3300,- Fonds Maatschappelijke Projecten gaat voor dorpsraad Langenboom een wens in vervulling en kan er overgegaan worden tot aanschaf.
Er is inmiddels een beheerder gevonden. En een Stallingsmogelijkheid bij De Wis.

Medio april wordt de fiets verwacht en komt er meer nieuws naar buiten over het gebruik van dit voertuig. Dus houd de media in de gaten.>

 

▒ ▒ ▒ ▒    ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒     ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒     ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒     ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒   ▒ ▒ ▒ ▒ 

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Beleef de Russendaal en omgeving *Bericht (wandelroute)

Campagne de Russendaal

De Russendaal
Is een klein landgoedje aan de campagnelaan  met veel historie, een rustiek plekje van waaruit je heerlijk kunt wandelen of fietsen.
Het Langven de Lage Raam en de Maurik zijn meer dan een bezoekje waard.

De historie van het gebied:
fam-van-boekel-2
Landgoed Russendaal vanaf 1541 tot heden: Den Ysselsteynshoff, Klein- Groot Russendaal en het Pannenhuijs klik op foto boven

Huis Russendaal
Architect Huis Russendaal Albertus Johannes Slootmaekers jezuïet
Het Pannenhuis
Koetshuis Kapel
Boerderij Adrianus van den Biggelaar

Boerderij Cornelis van Ham
De geschiedenis van de Lage Raam
Zowel Grave als Mill wilde de “De Maurik” de “Russendaal” en “Tongelaar” meer over de herindeling 1850-1942

De flora en Fauna van het gebied:
Het Langven de Lage Raam en de Maurik
De Lage Raam
De Maurik een speciale plaats
De Raam
Het Raamdal
De Broekse Wielen
De Beersche Maas

 

Plan je eigen route:
Een wandelroute

Een fietsroute

Tijdreis:
Over 200 jaar topografie
KadViewer-Kadaster

Beleef de Russendaal en omgeveng 4

 

Een route uitgestippeld:
Klik op foto’s voor uitgebreide informatie
De_Russendaalwandelroute_10

 

 

▒ ▒ ▒ ▒   ▒ ▒ ▒ ▒    ▒ ▒ ▒ ▒   ▒ ▒ ▒ ▒     ▒ ▒ ▒ ▒   ▒ ▒ ▒ ▒    ▒ ▒ ▒ ▒   ▒ ▒ ▒ ▒

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Project nieuwbouwoningen Bosrand Fase III Langenboom

Fase III Langenboom

Onder professionele begeleiding krijgt het project voor nieuwbouwwoningen aan de Bosrand in Langenboom steeds meer vorm. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van collectieve projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk de opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwwoning. De toekomstige bewoners richten een vereniging op, die hen in staat stelt om in het projectontwikkelingsproces als één opdrachtgever op te treden en nemen daartoe adviseurs in de arm die hen bij dit proces begeleiden.

Het bouwplan omvat betaalbare 2 onder 1 kapwoningen en vrijstaande woningen. Er zijn ook mogelijkheden voor het realiseren van 55+woningen, waarbij bijvoorbeeld een slaapkamer en badkamer zich op de begane grond bevinden en men wat minder ruimte op de verdieping heeft. Op dit moment zijn er een aantal bouwkavels gereserveerd. Daarvan zijn er nog enkele beschikbaar. Mocht het animo groter zijn dan nu gereserveerd is, dan zijn er in overleg  met de gemeente meerdere kavels te verkrijgen.

 

Meer informatie te verkrijgen bij Peter Oosterhout (peteroosterhout@hotmail.com) of Mark Jans (markjans85@hotmail.com)

Like en deel ons op Facebook: CPO bouw de Bosrand lll Langenboom

Fase III foto

 

 

▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒          ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒          ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒          ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Fietsen of wandelen vanuit Langenboom *Bericht

Fietsen vanuit Langenboom plan eenvoudig je eigen route via fietsroutenetwerk 

Wandelen vanuit Langenboom plan eenvoudig je eigen route
Veel wandelplezier en geniet van landelijk schoon
Wandelen vauit langenboom
wan

Wandelen vanuit Langenboom: Route De Kuilen, Langven en de Graafse Raam 14,9 km

Routebeschrijving;
Prachtige rondwandeling langs de waterplassen, door de velden, langs de Graafse Raam, natuurontwikkelingsgebieden en over bospaadjes. Op diverse plaatsen zijn zitbanken geplaatst met een mooi uitzicht op de natuur en landerijen. Ook voor vogelaars is dit een mooi gebied met o.a.: ijsvogel, putters, kramsvogel, koperwiek, Canadese gans en andere watervogels.

De route loopt vanaf het begin over mooie deels verharde paadjes langs de waterplassen “De Kuilen” met mooi uitzicht over het water. Verder gaat de route door de landerijen van De Maurik en Russendaal, en met smalle bospaadjes naar de Graafse Raam. Prachtig uitzicht over het water naar de weiden en velden. Verder door mooie lanen naar het bosgebied weer terug naar de De Kuilen.

Een prachtige en veelzijdige rondwandeling.
Het startpunt is parkeerplaats bij Fazantenweg 16 Langenboom of bij het Bezoekerscentrum De Kuilen Valkweg 11 Mill

Dichtstbijzijnde adres bij begin: Fazantenweg 13, 5453 JM Langenboom, Nederland
Dichtstbijzijnde adres bij einde: Fazantenweg 13, 5453 JM Langenboom, Nederland

Klik op de kaart voor deze wandelroute
wandelroute-langenboom

langven

▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒   ▒   ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒   ▒    ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒   ▒   ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒   ▒

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Landelijk schoon

2014-04-12-14-15-59-kopie-tongelaar-bewerkt-3 

Oproep dorpsraad:
De dorpsraad wil graag een betere/grotere afspiegeling zijn van het dorp en meer capaciteit en deskundigheid binnen halen.
Als dit niet lukt lopen we de kans om de boot te missen, omdat er veel onderwerpen op gebied van leefbaarheid zijn die spelen omdat onze (participatie) samenleving steeds meer aan eigen inzet en initiatief vraagt. Maar dat er te weinig mensen zijn om hiermee aan de slag te gaan.
Bij deze een oproep aan mensen die een bijdrage aan de Langenboomse leefbaarheid willen leveren. Dat kan bijv. door deel te nemen aan de dorpsraad of aan bepaalde projecten van de dorpsraad. Mensen die
belangstelling hebben worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met de voorzitter Paul Vogels
pamvogels@gmail.com

▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒    ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒     ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒    ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Terug in de tijd

Klik op de kaart en laat je verrassen!
Langenboom vauit de lucht
Langenboom 2010Langenboom 1795 klik op de kaart en laat je verrassen!
kaart-uit-1795
paint-2

stenentijdperk

Muziekske van week 47-2017 uit het stenen tijdperk dit maal: The Outsiders 

Nummer: Lying All The Time
Released : 1966
Genre: Garagerock , psychedelische rock
Label: Polydor
Writer: Wally Tax 

*

The Outsiders was een Amsterdamse nederbietband onder aanvoering van zanger Wally Tax. De band werd door Tax in 1960 opgericht toen hij 12 jaar was. In eerste instantie speelde de band voornamelijk in Amsterdamse gelegenheden. Later toerden de Outsiders door het hele land.

The Outsiders speelden in het voorprogramma van het tweede optreden van The Rolling Stones in Nederland. Vanwege de chaos in 1964 in het Kurhaus organiseerde Paul Acket die toen in de Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch, op 26 maart 1966Hitweek (het vakblad voor langharig werkschuw tuig) schreef dat The Outsiders beter waren dan de Stones en veel fans waren het daarmee eens. De Outsiders braken vervolgens landelijk door. De band had al een platencontract bij het OpArtlabel van Muziek Expres en namen You mistreat me en I Love Her Still, I Always Will op. Het werden geen hits, maar ze leverden de groep wel een contract bij platenmaatschappij Relax van Willem Duys op. Het erop volgende Lying All The Time belandde hoog in de hitparade, gevolgd door Touch, het bekendste nummer van The Outsiders. Andere hits zijn Keep On TryingMonkey On Your Back en Summer is here.

De stijl van The Outsiders was veel meer garagerock dan typische Nederbiet. De eerste langspeelplaat van The Outsiders bevatte naast studio-opnames ook live-opnames. Die waren op 17 februari 1967 opgenomen in Beatcentum ‘De Schuur’ in Breda. GTB Bakker’s mobiele 8-sporenstudio was ter plaatse en nam in een dag de LP op. Dat was een primeur in Nederland. Een verslag vind je in “Outsiders door insiders” beschreven. De band trad op in Parijs in het voorprogramma van Little Richard. Zanger Wally Tax had inmiddels ook solo een aantal successen.

Rond 1968 naderde het einde van de band snel, nadat Krabbendam in 1967 uit de band was gezet en Rammers midden 1968 uit eigen beweging naar CCC Inc. vertrok. Ze werden door multi-instrumentalist Frank Beek vervangen en de groep maakte nog één LP, C.Q. In 1969 hield de band op te bestaan en ging over in de band Tax Free.

Midden jaren 80 was er een revival toen Tax en Busch met gastmuzikanten als The Outsiders optraden. Frank Beek overleed in 1985. [1]

De voormalige leden van The Outsiders waren in de jaren 90 van elkaar vervreemd en onderhielden geen contact meer. Het project van Jerome Blanes om een officiële biografie te schrijven heeft ze weer bij elkaar gebracht. Gelijktijdig met de uitgave van de biografie ondernamen The Outsiders in 1997 een grootscheepse reünietournee. Ton Krabbendam werd toen vervangen door Pieterjan Stuffers. De biografie bevat een bijna dag-tot-dagverslag van de geschiedenis van de band, een volledige discografie, een bijna complete concertagenda, een lijst van gebruikte instrumenten per opgenomen song en een voorwoord van gitarist Ronnie Splinter. Het boek kwam tot stand met hulp van alle bandleden, managers, familieleden, soundengineers, fans, enz. Het kreeg goede recensies in Muziekkrant Oor en was tweemaal het boek van de maand. Een Engelse vertaling werd in 2008 uitgebracht bij www.lulu.com.

Nadat Tax de band eind 1997 verliet en werd vervangen door Edwin de Boer, volgde in 1998 een toer met oude en nieuwe nummers. Aan alle geruchten over een nieuwe reünie van de groep kwam abrupt een einde in april 2005, toen Wally Tax overleed. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar er werd gedacht aan een overdosis medicijnen of een epileptische aanval.

Tom Krabbendam heeft na zijn periode bij The Outsiders nooit meer gespeeld en is toen (weer) als houtbewerker actief geworden. Met zijn eerste vrouw, met wie hij twee kinderen had, is hij eind jaren 70 naar Noord-Groningen verhuisd, waar hij zich toelegde op het maken van onderdelen voor houtzaagmolens. Na zijn scheiding is Krabbendam opnieuw getrouwd, en ook uit dit huwelijk kreeg hij twee kinderen. Hij is op 28 januari 2012 te Woltersum (houtzaagmolen De Fram) tamelijk onverwacht overleden aan een hartaanval, 63 jaar oud.

Splinter is na een zwaar ziekbed op 19 mei 2013 op 64-jarige leeftijd overleden. Door zijn overlijden kwam er schijnbaar een definitief einde aan The Outsiders.

The Outsiders zijn sinds April 2015 weer actief met Tax & The Outsiders. Waar alleen Appie Rammers en Leen Busch van originele bezetting in zitten.

 

 

The alternative

 

 

 

 

Posted in Nieuwsberichten | Leave a comment