Paul Vogels – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer P.A.M. (Paul) Vogels, Langenboom – Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Vogels was van 1996 tot 2004 voorzitter en trainer van Volleybalclub Vollan 65. Vanaf 2005 is hij voorzitter van de dorpsraad in Langenboom. Vanaf 2011 is hij voorzitter van de Langenboomse Zorg Centraal (LZC). Van 2012 tot 2021 was hij voorzitter van Langenboomse dorpsquiz ‘Wette Gij ‘t. Van 2016 tot 2019 was hij vrijwilliger en contactpersoon binnen het project Krake-DNA. Ook is hij vanaf 2018 vrijwilliger bij Sociom. Vanaf 2019 is hij actief voor Eigen Kweek.Vanaf 2021 voorzitter bouwteam KernenCV Langenboom voor de gemeente Land van Cuijk.


Na de uitreiking een gezellig samen bij huize Vogels 26-4-2022.

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Berichten van de Dorpsraad 2022

KernenCV Langenboom
In 2022 is het Land van Cuijk een feit. Langenboom is dan één van maar
liefst 33 kernen. Het is belangrijk dat elke kern in de nieuwe situatie tot zijn recht komt.
Met kernen democratie als aanpak wil de nieuwe gemeente in samenspraak
met de kernen duidelijkheid scheppen over de toekomstige samenwerking tussen gemeente en inwoners.
Daarvoor is met een representatieve groep inwoners in iedere kern een ‘bouwteam’ gevormd en hebben zij elk hun eigen KernenCV opgesteld.
De boodschap is: dit zijn wij en hier staan wij als kern voor. Het is een 
typerende schets van de kern, de sterke punten, de verbeterpunten en de 
focuspunten voor de toekomst.
De schets geeft aan wat er nodig is om de leefbaarheid te behouden en te 
verbeteren. Voor het nieuwe gemeentebestuur zijn de CV’s, ook die van 
Langenboom, te vinden op ons.landvancuijk.nl
Daar staat ook dat u als inwoner van Langenboom nog kunt reageren op
de inhoud van het Langenboomse CV.

Eén meldingssysteem voor de openbare ruimte 
De gemeente Land van Cuijk gebruikt voor het melden van gebreken
in de openbare ruimte en aanbieden van huishoudelijk afval voortaan 
de MijnGemeente App.  
U kent die momenten vast wel: u constateert ergens in uw gemeente 
achterstallig groenonderhoud; of zwerfafval; of een gat in de weg; 
of een losliggende stoeptegel; het huisvuil is niet opgehaald.
Tot nu toe konden inwoners van de gemeente Cuijk, Grave, Mill en 
Sint Hubert en Sint Anthonis dit soort gebreken (maar ook geluids-
of stankoverlast, overlast van ongedierte etc.) behalve telefonisch ook melden via Fixi respectievelijk Verbeter je buurt. 
Om deze meldingen in de nieuwe gemeente Land van Cuijk eenduidig te kunnen verwerken en verhelpen , gebruikt de gemeente vanaf 1 januari 2022 een nieuwe app: “MijnGemeente App“.
Meer en ander nieuws te vinden over onze nieuwe gemeente kijk op
landvancuijk.nl Portaal.

Posted in Geen categorie | Leave a comment

In Langenboom wonen en ontmoeten in het mooiste stukje Brabant

Klik op de foto voor woningaanbod project D’Bens

Posted in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor In Langenboom wonen en ontmoeten in het mooiste stukje Brabant

Ruimtelijke toekomstvisie ‘Langenboom veranderd’

Langenboom toekomstvisie
Eigen kweek > Plan De Wis, Kerk, Sportveld bekijk het hier
Media IZ  > Langenboom werkt aan uniek dorpsplan bekijk het hier
Eigen kweek > Website 

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Wettegij’t dorpsquiz Langenboom 2019

Wettegij’t dorpsquiz  2019 in Langenboom weer in de stijgers.
Zie voor meer info hier.

Posted in Geen categorie | Leave a comment

AED netwerk Langenboom bijna rond

Meer info ga naar AED pagina

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Dorpsraad Langenboom nieuwe stijl

De laatste jaren waren moeilijke jaren voor de Dorpsraad. Ervaren leden haakten
af en nieuw jong bloed laat zich niet strikken. Met de drie resterende leden
worden lopende zaken zo goed mogelijk bewaakt, maar wordt vooral gezocht
naar inspiratie, advies, expertise voor een nieuwe duurzame opzet.


Er is nu, in nauwe samenwerking met euregio project KRAKE, Eigen Kweek en een

representatieve groep betrokken dorpsgenoten een veelbelovend en veelomvattend
plan van aanpak ontwikkeld om met nieuw elan en met nieuwe mensen en een
nieuwe opzet de dorpsraad haar algemene doelen (zie convenant wijk- en
dorpsraden Mill en St Hubert) te realiseren: De leefbaarheid in de wijken en
dorpen (Langenboom) in stand houden, verbeteren en bevorderen; Bewoners zich medeverantwoordelijk laten voelen voor hun woon-, werk- en leefomgeving; Zorgen
dat bewoners actief betrokken worden bij elkaar en mee gaan denken over hun wijk
of dorp.

Contact, communicatie en samenwerking tussen dorp en gemeente optimaliseren.
De gemeente steunt dit ambitieuze plan en heeft het gehonoreerd
met een leefbaarheids- bijdrage van  €5000,-
Wordt vervolgd.

Posted in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Dorpsraad Langenboom nieuwe stijl

Krake/DNA Langenboom afgerond 2019

24 mei 2019.

De laatste grensoverschrijdende dorpendag van het KRAKE DNA project vond op 23 februari plaats in Langenboom (NB). Het is een spannende periode voor het dorp. De dorpskroeg gaat verdwijnen en er worden druk plannen gemaakt om dat op te vangen.
Bekijk de resultaten Krake/DNA/Langenboom/Community/

 

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Projecten en ondersteuningen Dorpsraad

Op deze website kun je de diverse projecten van de Dorpsraad Langenboom vinden.
Projecten werkgroepen en ondersteuningen:     

  • KernenCV Langenboom gemeente Land van Cuijk >
  • Ondersteuning Zorg Centraal Langenboom > 
  • Werkgroep zwerfafval Langenboom opschoondag 23 maart 2019  >
  • AED Langenboom hartveilig maken >
  • KraKeproject afsluiting : DNA van het dorp, opgroeien in kleine kern >
  • Woningbouw project D’n Bens >
  • Samenwerking met ‘Eigen Kweek’ Langenboom Dorpsplan >
  • Werkgroep huren van een duofiets >
  • Werkgroep toekomstvisie 2025 Gemeente Mill en St.Hubert/Dorpsraad Langenboom bekijk concept visie De Kuilen en 10 stippen plan 2018  >
  • Ondersteuning/werkgroep dorpskwis “Wèttegij’t  >

Tip: bekijk Langenboom en omgeving met een duofiets

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Het Langven tussen Estersbroek en De Russendaal Noord-Brabant

Het Langven 4 augustus 2019

Meer foto’s klik op de foto hier boven

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Doen, toerisme, recreatie en historiek Langenboom en omgeving

▒    Ontdek Langenboom opnieuw!
   Wandelroute 3.6 km: Russendaal-Langven-de Raam-Esters Broek
    Wandelroute 3.5 of 5.2 km: Landgoed Tongelaar
   Wandelroute 6.6 km: Langenboomse Bossen en De Kuilen
     Wandelroute 10.7 km: Tongelaar-Tongelaar
▒     Wandelroute 14.9 km: De Kuilen-Langven en de Graafse Raam
▒     Wandelroute 15 km: Langs de Graafse Raam start vanuit Escharen
▒     Wandelroute 17 km: Peelpad Langenboom Wilbertoord
▒     Wandelroute 18 km: Peelpad start vanuit Langenboom
▒     Wandelroute 19 km: Langs de Lage Raam start vanuit Langenboom
▒     Wandelen: Plan hier eenvoudig je eigen wandelroute met visitbrabant
     Fietsroute 23 km: Langenboom-De Kuilen
    Fietsroute 41.1 km: Schaijk-De Kuilen-Schaijk
▒    Fietsroute 50 km: Van Bossche Bol tot Bossche School
▒    Fietsroute 55.3 km: Langenboom-De Maashorst
▒    Fietsen: Plan hier eenvoudig je fietsroute met Routeyou
    Uit in Noord-Oostbrabant VVV land van Cuijk.nu
    Nieuw de geschiedenis van “De Russendaal”
    Nieuw de geschiedenis van “De Langenboomse molen”1898-1944
    Nieuw De Zuiderwaterlinie in Noordoost-Brabant
    Steekgeschiedenis

▒    Bekijk Langenboom en omgeving met een duofiets

▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Langenboom vanuit de lucht > interactief

Zicht op Langenboom 2010.  klik  op  kaart  voor   “Hurricane”    Langenboom 1795 klik op de kaart en laat je verrassen!
kaart-uit-1795

 

 

 

 

 

Posted in Nieuwsberichten | Reacties uitgeschakeld voor Langenboom vanuit de lucht > interactief