Verslag 18 febr, LVCNET Glasteam Langenboom (clubkas-actie)

Beste Buurtvereniging.

Op donderdag 18 februari vond in De Wis de info-avond plaats voor de besturen van de buurtverenigingen over de aanleg van een glasvezelnetwerk in Langenboom. Het merendeel van de buurtverenigingen was hierbij aanwezig.

Zij hebben van Paul Kempen, projectleider van het LVC net (dat is de coöperatie die opgericht is in het Land van Cuijk, en ondersteund wordt door de gemeenten en onze dorpsraad om te komen tot de aanleg van een glasvezelnetwerk zowel in de kernen als het buitengebied) uitleg gekregen waarom een glasvezelnetwerk zeer belangrijk kan zijn voor goed internet, tv en telefonie, zeker in de nabije toekomst, nu de kopernetwerken tegen hun capaciteitsgrenzen gaan aanlopen.

Er volgde een levendige discussie met de aanwezigen, waarbij terecht, kritische vragen werden gesteld. Het moet namelijk voor eenieder helder zijn, wat er staat te gebeuren. Gelukkig konden de vragen prima worden beantwoord.

Met name is er tijdens deze info-avond gesproken over de clubkas-actie, die aan de introductie van glasvezel in ons dorp is verbonden.

Wat houdt deze clubkasactie in?

De club  of vereniging die deelneemt (in ons dorp hebben we gekozen voor de buurtschappen, omdat die geheel Langenboom vertegenwoordigen) biedt in haar buurtschap het glasvezelmagazine (in het weekend van 27-28 febr.) aan bij de bewoners. Daarna komen nog enkele brieven, die rondgebracht dienen te worden.

Wat staat daar tegenover?

De buurtvereniging ontvangt voor ieder huis in hun buurt, dat zich aansluit op het glasvezelnetwerk maar liefst € 12,= per jaar (En dat 5 jaar lang).
Sluiten dus 15 personen aan, dan is dat dus 15 x € 12,= bedraagt € 180,= (En weer 5 jaar lang). Ook voor personen die later aansluiten wordt deze vergoeding ontvangen.

U ziet het, de gevraagde inspanning is zeer beperkt en de inkomsten voor uw buurtvereniging kunnen aardig oplopen.
De BAC (de overkoepeling van alle buurtschappen), waarvan het bestuur ook aanwezig was, heeft zich bereid verklaard, de coördinatie van deze clubkas-actie mede op zich te nemen. Daar zijn we erg blij mee.

De aanwezige vertegenwoordigers van de buurtverenigingen waren dan ook zeer positief over deze clubkasactie, en wilden zich al gelijk aanmelden.

Toch willen we alle buurtschappen die willen deelnemen, verzoeken hun aanmelding te verzenden naar het emailadres: a.ermers@hetnet.nl  Gaarne vóór 27 febr. as.

We gaan er van uit, dat alle buurtverenigingen willen deelnemen (want dit is een prachtig aanbod om uw buurtkas te vullen).

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met een van de ambassadeurs van Langenboom.

 

Comments are closed.