Van steunpunt naar ontmoetingsplek in de Wis

Steunpunt de Wiss

Natuurlijk is iedereen bekend met Het Steunpunt in De Wis, bij het Klôster. Van oorsprong door Pantein opgezet, samen met MooilandMaasland, om mensen dicht bij huis dagbesteding aan te bieden. Met grote inzet mede door ongeveer twaalf vrijwilligers is dit ook altijd goed gelukt voor een kleine groep bezoekers. Door terugloop van het aantal AWBZ-indicaties dreigt het aantal bezoekers terug te lopen en daarmee komt ook de financiering vanuit Pantein (professionele begeleiding) onder druk.

 Op dit moment onderzoekt een werkgroep, waarin de vrijwilligers, de Dorpsraad en Pantein vertegenwoordigd zijn, de mogelijkheid het steunpunt te verbreden en om het laagdrempelig open te stellen voor iedereen, die overdag regelmatig andere mensen wil ontmoeten en/of deel wil nemen aan activiteiten. Het hele jaar door, ook tijdens vakanties. En ook voor iedereen, vrijwilligers die andere mensen daarbij wil helpen. Dus: “Van Steunpunt naar Ontmoetingsplek”. Voor verbreding van het steunpunt zoekt de werkgroep samenwerking met andere organisaties, die hulp en activiteiten aanbieden, zoals KBO, SWOM en Zonnebloem voor uitbreiding van het (activiteiten)aanbod. Daarbij is het van belang aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de mensen in Langenboom. ln een komend nummer van ‘D`n Booi’ zal een enquête worden opgenomen met als hoofdvraag: “Wat willen de ouderen in Langenboom?” Vriendelijk verzoek aan alle Langenboomse ouderen om deze enquête in te vullen waarna deze huis-aan-huis zal worden opgehaald.

Wij vragen iedereen, bij wie de enquête nog niet is opgehaald, deze in te leveren vóór 17 november bij bakkerij Verkerk of bij de Dagwinkel Langenboom. Daar liggen ook nog lege formulieren voor het geval de enquête bij het oud papier zou zijn beland.

De werkgroep Steunpunt Langenboom dankt u hartelijk voor uw medewerking.

Comments are closed.