Terugblik op Wéttegij’t 2012-2013

Werkelijk overweldigend en hartverwarmend, zoveel complimenten als we na afloop hebben mogen ontvangen. Mondeling, direct na de quiz, tijdens maar ook na de prijsuitreiking//feest-avond en ook digitaal via email, facebook en twitter.

Zo schreef een team: “Onze complimenten voor de organisatie van een erg leuke avond. Het was gezellig, moeilijk en leuk, leuk en leuk. Te danken aan een grote hoeveelheid vragen die een normaal en abnormaal mens niet of amper kan beantwoorden. Dus veel serieus plezier…(…)…CHAPEAU, CHAPEAU”.

En onze oud-burgemeester Hans Verheijen twitterde: “ Zoekt u een leuk recept om leefbaarheid te verhogen? Start een dorpsquiz!! #Dorpsraad #Langenboom ging u succesvol voor!”

De werkgroep dankt hierbij nogmaals alle deelnemers, sponsoren en andere betrokkenen. Wij zijn vast van plan en zelfs al bezig om een tweede editie voor te bereiden. Wanneer en hoe precies zal mede afhangen van de reacties die wij krijgen op de via mail toegezonden evaluatievragen. 

Klik op de foto voor uitgebreide reportage dorpsquiz 1912-1913

Wettegij't

Comments are closed.