Project KRAKE DNA Langenboom voltooid

han

Vanuit de dorpsraad Langenboom en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) zijn 2 jaar samengewerkt aan het Interreg KRAKE-project (Krachtige Kernen, een Europees subsidie project). Vanuit verschillende thema’s waren 40 tot 60 dorpen in Duitsland en Nederland aan de slag gegaan met het vergroten van hun leefbaarheid. Onderling wisselden zij successen en leerpunten uit. Langenboom was een van die dorpen.

Vanuit de dorpsraad deden we mee aan de KRAKE DNA-community. We gingen aan de slag met het DNA van Langenboom; wat is Langenboom? wie wonen er? waar zijn we goed in? Wat zou beter kunnen? Om antwoord op deze vragen te krijgen gingen we met creatieve manieren aan de slag. Aan de hand van verschillende thema’s brachten we Langenboom in beeld. Thema’s waren bijvoorbeeld hoe onze bevolking eruitzag (demografie), de economie, de sociale structuren, de cultuur, de geschiedenis, etc. Uiteindelijk ontstond er een plaatje van hoe ons dorp erbij stond, zagen we opvallendheden (bijvoorbeeld krimp of groei), zagen we waar we goed in zijn en waar we nog kunnen leren. We wilden met dit profiel aan de slag om de leefbaarheid in Langenboom te behouden. We gebruikten dat wat ons sterk maakt, en hielden rekening met onze leerpunten. Een voordeel van dit project was, dat we ook konden leren van de ervaringen van andere dorpen, en zij van ons.

De eindresultaten:
Handbuch / handboek DNA Community
De dorpskroeg verdwijnt blog
DNA van het dorp (Melis en Wierda, 2019)
10 Stippenplan vauit Langenbooms perspectief

Comments are closed.