Bezienswaardigheid Boshuizerbergen

De Boshuizerbergen en Hoogzand [246 ha] liggen ten noordoosten en oosten van Venray. De Boshuizerbergen bestaat vooral uit naaldbos met een grote kern van jeneverbesstruweel en enkele door bos omrandde stuifzandhoeken. Aan de noordoostzijde liggen in een laaggelegen zone [Op den Buus] vochtige weilanden en broekbos. Ten zuiden van landgoed Geijsteren ligt recent geplant bos en een natuurvriendelijke akker [bij Hoogzand].

KNNV afd, Nijmegen: bezoek Boshuizerbergen 21 maart 2018 deel 1deel 2deel 3deel 4deel 5

KNNV afd, Nijmegen: bezoek Boshuizerbergen 18-10-2016

KNNV afd, Nijmegen: bezoek Boshuizerbergen 19-04-2016

Bookmark the permalink.

Comments are closed.