Paul Vogels – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer P.A.M. (Paul) Vogels, Langenboom – Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Vogels was van 1996 tot 2004 voorzitter en trainer van Volleybalclub Vollan 65. Vanaf 2005 is hij voorzitter van de dorpsraad in Langenboom. Vanaf 2011 is hij voorzitter van de Langenboomse Zorg Centraal (LZC). Van 2012 tot 2021 was hij voorzitter van Langenboomse dorpsquiz ‘Wette Gij ‘t. Van 2016 tot 2019 was hij vrijwilliger en contactpersoon binnen het project Krake-DNA. Ook is hij vanaf 2018 vrijwilliger bij Sociom. Vanaf 2019 is hij actief voor Eigen Kweek.Vanaf 2021 voorzitter bouwteam KernenCV Langenboom voor de gemeente Land van Cuijk.


Na de uitreiking een gezellig samen bij huize Vogels 26-4-2022.

Comments are closed.