Bewonersavond 7 januari

Maandagavond 7 jan, 20.00 uur in Gemeenschapshuis de Wis

Enige agendapunt:

Onderzoeken van doorstartmogelijkheden van dorpswinkel in Langenboom met bewoners aan tafel. 

Zoals bekend heeft de Langenboomse dagwinkel onlangs haar deuren moeten sluiten. Vreselijk voor Leon en Petra van den Boom die zich 2,5 jaar hebben uitgesloofd om de winkel tot een succes te maken. Ontzettend jammer voor mensen die er regelmatig gebruik van hebben gemaakt. Die gewend waren geraakt aan hun haast dagelijkse uitje en nu mis vatten op deze handige winkel in de buurt met toevallige ontmoetingen met dorpsgenoten als ‘bijvangst’. Dit betreft alle bewonersgroepen, maar natuurlijk vooral de oudere Langebomer. En of we willen of niet, daar krijgen we er in de toekomst echt veel meer van!! Door de vergrijzing maar ook door het overheidsbeleid waardoor ouderen veel langer thuis zullen moeten (mogen?) blijven wonen. En juist daarom zijn voorzieningen in de buurt, waaronder een levensmiddelenwinkel, zo belangrijk voor de leefbaarheid in een kleine kern als de Langenboomse.

De dorpsraad heeft afgelopen maandag met direct betrokken partijen de situatie besproken, geanalyseerd en mogelijkheden voor een eventuele doorstart bekeken. In de wetenschap dat dit echt de laatste kans is. Mogelijkheden voor heropening zoals het zoeken naar een nieuwe beheerder, of in een andere opzet zoals bijvoorbeeld een coöperatieve dorpswinkel of een samenwerkingsproject met organisaties als Dichterbij, Pluryn, en/of Domus en natuurlijk de gemeente. Daarbij zou de winkel als dagbestedingsproject kunnen dienen voor hun cliënten, zoals dat nu ook in de kantine van Myllesweerd het geval is.

Maar voor alle opties geldt hetzelfde: de winkel zal op voldoende draagvlak en klandizie moeten kunnen rekenen om te overleven. Hiervoor is de bewonersavond bedoeld. Draagvlak zal daar blijken uit het aantal mensen die aanwezig zullen zijn op maandag 7 januari en de bereidheid om te willen investeren in het voortbestaan van een dorpswinkel.

Bij deze zijn alle Langenbomers alvast uitgenodigd op maandag 7 januari in de Wis.

Comments are closed.