Organisatie

Het bestuur van de dorpsraad vergadert met regelmaat

De dorpsraad onderhoudt goede, nauwe en regelmatige contacten met alle relevante regionale en provinciale organisaties, lokale verenigingen,en stichtingen, organisaties en politieke partijen en met het college van B&W. 

Tenminste eenmaal per jaar organiseert de dorpsraad een bewonersavond voor alle inwoners van Langenboom. Daarin worden inwoners op de hoogte gebracht van actuele ontwikkelingen ten aanzien van de leefbaarheid en wordt hun mening over relevante ideeën en plannen gevraagd. Ook via media kun je de dorpsraad volgen.

Bezetting Dorpsraad algemeen:
Paul Vogels
Piet Willems
Tiny Sommers


Voorzitter/Secretariaat en contactpersoon
Paul Vogels
0486 431711 of 06-13565178
Paul mailen, pamvogels@gmail.com

Financiën
Tiny Sommers
0611348583
Tiny mailen, somm41@hotmail.com

Oproep dorpsraad:
De dorpsraad wil graag een betere/grotere afspiegeling zijn van het dorp en meer capaciteit en deskundigheid binnen halen.
Als dit niet lukt lopen we de kans om de boot te missen, omdat er veel onderwerpen op gebied van leefbaarheid zijn die spelen omdat onze (participatie) samenleving steeds meer aan eigen inzet en initiatief vraagt. Maar dat er te weinig mensen zijn om hiermee aan de slag te gaan.
Bij deze een oproep aan mensen die een bijdrage aan de Langenboomse leefbaarheid willen leveren. Dat kan bijv. door deel te nemen aan de dorpsraad of aan bepaalde projecten van de dorpsraad. Mensen die
belangstelling hebben worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met de voorzitter Paul Vogels pamvogels@gmail.com of vul het contactformulier in.

IMG_2424

Comments are closed.