Organisatie

Het bestuur van de dorpsraad vergadert met regelmaat

De dorpsraad onderhoudt goede, nauwe en regelmatige contacten met alle relevante regionale en provinciale organisaties, lokale verenigingen,en stichtingen, organisaties en politieke partijen en met het college van B&W. 

Tenminste eenmaal per jaar organiseert de dorpsraad een bewonersavond voor alle inwoners van Langenboom. Daarin worden inwoners op de hoogte gebracht van actuele ontwikkelingen ten aanzien van de leefbaarheid en wordt hun mening over relevante ideeën en plannen gevraagd. Ook via media kun je de dorpsraad volgen.

Bezetting Dorpsraad algemeen:
Paul Vogels
Jan Meulepas
Tiny Sommers


Voorzitter/Secretariaat en contactpersoon
Paul Vogels
0486 431711 of 06-13565178
Paul mailen, pamvogels@gmail.com

Financiën
Tiny Sommers
0611348583
Tiny mailen, somm41@hotmail.com

 

Comments are closed.