De historie van Langenboom 1200-1980

Langenboom is een kerkdorp van de gemeente Mill en Sint Hubert.
Het heeft lang tot de gemeente Escharen behoord, maar sinds 1942 valt het onder de gemeente Mill en Sint Hubert. Het aantal inwoners ligt tegen de 2.300.

Rondom Langenboom is wat bewoning op de Lage Hei, de Maurik en in de buurt van Hal. Het huidige Langenboom valt uiteen in twee scherp onderscheiden gedeelten, te weten het eigenlijke Langenboom en het gebied van de domeinhoeven.

Wellicht dankzij de paters ontwikkelde Langenboom zich tot een welvarend dorp, gestimuleerd achteraf door de alles vernietigende stormramp van 10 augustus 1925.

***************************************************************************

Voor de eerste bewoning van deze streek gaan we terug naar de twaalfde eeuw wat toen deel uitmaakte van de Graven en later de Heren van Cuyk.
Rond 1200 is al sprake van een hoeve van de abdij Mariënweerd op Hal.
Deze abdij kreeg naderhand nog de hoeven de Zanvoort, de Schaapsdijk en de Logt.
Ook de Karthuizers van Den Bosch hadden een hoeve op Hal.

In het gehucht Hal stond een kapelletje, gewijd aan St. Stephanus. We horen hiervan in 1529, en in 1537 wordt het geconsacreerd. Een goede honderd jaar geleden sprak men te Hal nog van een kapelkamp. Herman Coenen was in de 16e eeuw rector van dit onder de gemeente Escharen ressorterende kapelletje. de gemeente bezat toen ook het gehucht Hal, en buurtschappen Hooghal, Lage Heide, Lage Peel en langenboom. Hal bleef klein, in tegenstelling tot het huidige Langenboom.

Zelfs de naam is bij velen in het vergeethoek geraakt. Men spreekt van Hooghal en de Lage Heide.
Te Hooghal stond rond 1840 zelfs een schooltje.

Pellenkamp

***************************************************************************

Langenboom ontleent vermoedelijk zijn naam aan een boerderij bij de slagboom, die het vee toegang verschafte tot de groesweiden van de Graspeel.
We komen de hoeve voor het eerst tegen in 1525. In de eerste helft van de 19e eeuw bestond Langenboom uit twee boerderijen met ca 20 bunder grond, die behoorden aan J.J. Veersen, pastoor te Haps. Dit goed ging over op de gezusters Malingrez te Grave.

Kaart van de Graspeel 1609De graspeel 1609

 

Tot aan de komst van de Dominicanen in 1852 bestond het eigenlijke Langenboom uit slechts een paar boerderijen, met daarnaast wat bewoning op de Lage Hei, de Maurik en in de buurt van Hal.

In 1843 kochten de broers Felix en Joseph Walter 25 bunder heide en bouwden er een derde boerderij op. De grond was echter te schraal en van het boeren kwam niets terecht.

Langenboom was in 1846 nog erg klein en telde slechts 11 huizen met 70 inwoners.

In het gehucht de Lage Peel stonden toen negentien huizen met 120 inwoners.
Nu kwam Felix Walter, huiskapelaan en rentmeester op Tongelaar, op het idee in Langenboom een soort kluis te stichten voor geestelijke broeders. Een boerenhuis werd tot erg primitief klooster ingericht. Dezelfde Felix Walter schenkt in 1852 aan de aldaar zich pas vanuit Nijmegen gevestigd hebbende paters Dominicanen zijn Langenboomse goederen, terwijl ook zijn tantes Malingrez hun goederen aldaar afstaan.
De Dominicanen hadden hun noviciaat en studiaat in Langenboom.

Pentekening

 

Dominicanenklooster Langenboom 1864

Tekening van Th.Elsensohn.

Na 1858, toen het nieuwe klooster te Huissen werd geopend, bleven maar een paar Dominicanen in Langenboom achter. Zij bouwden onder leiding van pastoor Zegers een nieuwe kerk. De bouw begint in oktober 1 juli 1868 en heeft 7 jaar geduurd.
Tekening van P.Cuypers
Tekening van P. Cuypers

Kerk Langenboom 1900
Vooraanzicht nieuwe kerk 1874

**

In december 1874 overleed de stichter des klooster Felix Walter.

Grafkelder Felix Walter Gesloopt in 1923Grafkelder gesloopt in 1923

*

Van de bouw van het “huidige klooster” is een begin gemaakt zo rond 1870 het tweede
gedeelte is voltooid in 1898 en in 1997 verbouwd tot appartementen.
Klooster vleugel

Kerk en klooster Dominicanen

 

 

 

 

 

Word vervolgd

 

 

In 1918 wordt Langenboom een zelfstandige parochie. Nadien is de bloei van het dorp erg toegenomen.

Langenboom kreeg landelijke bekendheid door de stormramp op 10 augustus 1925.

Kaart van 1887

Meer historie van Langenboom

Comments are closed.