Dorpsraad Langenboom gaat veiligheidsavonden organiseren

Dit voorjaar nog wil de Dorpsraad Langenboom twee interessante thema-avonden over veiligheid organiseren. Het gevoel van veiligheid is ook in ons dorp een gevoelig en regelmatig terugkerend gespreksonderwerp.
Daarnaast zal het nieuwe bestuur die gelegenheid aangrijpen om zichzelf live te presenteren. “Openbare veiligheid is echter te veelomvattend om dat allemaal in één avond te proppen”, vertelde Jacintha Vlek – Van den Hoek tijdens de openbare bijeenkomst van de Dorpsraad op 28 februari in De Wis. “Daarom zijn we van plan dat thema op te knippen in twee onderdelen: een avond over de fysieke veiligheid en een over digitale veiligheid.”

Onder fysieke veiligheid wordt verstaan het voorkomen van bijvoorbeeld insluipen, inbraken en ondermijning waarbij criminelen gebruik maken van legale bedrijven en diensten voor hun illegale activiteiten.

Digitale veiligheid is volgens haar van een hele andere orde. “Iedereen kan er dagelijks mee te maken krijgen en je moet er altijd alert op zijn. En dan nog kan het je overkomen.” Daarbij doelt zij op het online ontfutselen van persoonlijke gegevens, diverse vormen van oplichting en afpersing tot het plunderen van de spaarof bankrekening.

Namens de Dorpsraad gaat Jacintha Vlek – Van den Hoek die twee voorlichtende activiteiten in ons dorp organiseren. Het invullen van de twee aansprekende avonden voor jong en oud gebeurt in overleg met de ondersteuning van de gemeente Land van Cuijk. Samen zullen ze met twee datums komen waarop avondvullende programma’s plaats gaan vinden met boeiende sprekers en aansprekende voorbeelden en oplossingen.

Ambitie rol als voorzitter
In hetzelfde overleg stond ook het overnemen van het voorzitterschap op de agenda. Toen Paul Vogels dit agendapunt ter sprake bracht, meldde zich een kandidaat die aangaf wel iets te voelen voor die rol als kartrekker. Dit klonk de scheidend voorzitter en de andere bestuursleden van de Dorpsraad als muziek in de oren. “Laten we afspreken om de komende periode intensief samen op te trekken en te kijken of het voelen voor omgezet kan worden in er echt voor willen gaan”, zei Vogels vol enthousiasme. “Zo krijgen we het samen waarschijnlijk voor de zomer voor elkaar om een compleet nieuw bestuurdersteam te presenteren.”

Kom eens meepraten
Inwoners van Langenboom zijn welkom bij de openbare bijeenkomsten van de Dorpsraad. Deze vinden vrijwel elke maand plaats op een woensdagavond. De plek van samenkomst is standaard in het dorpshuis De Wis. De eerstvolgende bijeenkomst is 3 april en iedereen kan zonder zich vooraf aan te melden binnenkomen om 20.30 uur.

Comments are closed.