Dorpscentrum Langenboom peiling en draagvlak 2006

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door: Stichting Op het Dorp en het
Combifonds van de provincie Noord-Brabant.
Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van: Dorpsraad Langenboom.
ISBN 90-5049-387-4
© 2006 PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant.
Het auteursrecht van deze publicatie berust bij het PON. Gehele of gedeeltelijke
overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.
Vermenigvuldiging en publicatie in een andere vorm dan dit rapport is slechts
toegestaan na schriftelijke toestemming van het PON.
Deze publicatie is te bestellen onder vermelding van PON-publicatie 06-22.
PON
Postbus 90123
5000 LA Tilburg
E-mail: pon@ponbrabant.nl
Telefoon: (013) 535 15 35
Internet: www.ponbrabant.nl

Bekijk hier de uitkomst van dit onderzoek

Comments are closed.