Doorstart Dorpsraad Langenboom krijgt vorm

Verslag openbare bijeenkomst dorpsraad van 25 oktober

Woensdag 25 oktober kwamen elf  betrokken en bekwame dorpsgenoten voor de 2e keer bij elkaar om door te praten over de toekomst van de Langenboomse dorpsraad. Alle aanwezigen onderschrijven het grote belang van een doorstart van een representatieve dorpsraad, steviger gepositioneerd en geprofileerd in de Langenboomse gemeenschap bij de bewoners, tussen de Langenboomse organisaties en verenigingen en bij de gemeente LvC. Vijf nieuwe (kandidaat) bestuursleden hebben zich direct beschikbaar gesteld, waaronder een (kandidaat) penningmeester. Enkele mensen beraden zich nog om als bestuurslid en/of lid van een werkgroep aan te sluiten. De volgende bijeenkomst (woensdag 29 nov) gaan we verder met afspraken over opzet, werkwijze, samenstelling, rol- en taakverdeling voor de vorming van het nieuwe bestuur. Daarbij baseren we ons op onze in 2005 vastgestelde statuten. Iedereen gaat nadenken welke rol hij/zij zou willen vervullen en of draagt (nieuwe?) kandidaten voor. Bij deze roepen wij ook andere belangstellenden hiervoor op. We zijn met name ook op zoek naar de rol voorzitter en van secretaris.

En mooi dat we nog tijd hadden om alvast echt ‘dorpsraadje spelen’ aan de hand van de volgende onderwerpen die afgelopen maand aan de orde waren en komende tijd voor de dorpsraad op de agenda staan.

Jan Meulepas deed verslag van het door de dorpsraad georganiseerd bezoek van de burgemeester in het kader van Route 33. De rondgang met presentaties van actuele Langenboomse zaken: het strandpaviljoen, de Kuilen, het LOC, EigenKweek/Dorpsplan over Kerk en Sportpark, opening van het 2e deelkastje omlijst door Amicitia, een presentatie van de LZC en een gezellige afsluiting in de Lummel werd door de burgemeester zeer gewaardeerd.

Subsidieaanvragen kernendemocratie inwonersinitiatieven. De volgende aanvragen worden door de dorpsraad ondersteund:

* Kerstmarkt (aanvraag werkgroep Kerstmarkt)

* Stichting Natuurgebied de Kuilen: we besluiten deze aanvraag ook als dorpsraad te ondertekenen

* Muzikale ontmoetings-evenementen (aanvraag van LZC en KBO)

* Digitaal informatiebord op het kerkplein (aanvraag dorpsraad)

* Toekomst van de kermis in Langenboom: Vooralsnog blijft de situatie de komende 3 jaar hetzelfde als de afgelopen jaren. De (nieuwe) dorpsraad kan besluiten om het daarna anders te gaan doen.

* Woningbouw: we nodigen de groep dorpsgenoten die zich al jaren inzetten door bij de gemeente aandacht en daadkracht te vragen voor invulling van de woningbouwbehoefte in Langenboom om als vaste ‘werkgroep woningbouw’ aan te sluiten bij de dorpsraad.

* Enquête speelruimtebeleid LvC . Wie wil kan enquête thuis invullen:
https://www.youtube.com/watch?v=1aeAV117BSI

* Speel/doe toestellen achter de Wis. Deze verdienen na de sloop van de Wis een betere plek. Daarvoor worden de mogelijkheden in nieuwbouwplan d’n Bens (in overleg met de bewoners) of in het park (overleg met parkgroep) tussen de Wis en het kerkhof onderzocht.

* WIU 2024: Werk In Uitvoering. Volgens de gemeente: ‘De wijk- en dorpsraden zijn nu weer aan zet. U kunt de ideeën, wensen en knelpunten voor de openbare ruimte voor uw dorp/wijk nu aanleveren.’ Daarom gaan wij de volgende bijeenkomst van de dorpsraad (29 november) onze wensen- en knelpuntentenlijst vaststellen om deze voor 1 december 2023 in te leveren. Bij deze een oproep aan iedereen die hiervoor ook dringende wensen/knelpunten heeft. Deze kun je tot uiterlijk 24 november sturen naar pamvogels@gmail.com.

Volgende openbare bijeenkomst dorpsraad woensdag 29 november, 20.00 in de Wis.

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

Comments are closed.