Grûts op Langenbôm


Grûtsavondje in Langenboom        

We beloofden een bijzondere, interessante en geanimeerde ‘Grûts op Langenbôm 2025’-avond op 31 okt. in de Wis. Dat blijkt te zijn gelukt getuige het uitgebreide verslag in het ’t Torentje van november (waarvoor dank!) maar ook uit berichten in de Koerier en de Gelderlander en uit de enthousiaste reacties van de vele aanwezigen.  Uit het daar gepresenteerde boekje ‘Gruts op Langenbom 2025’ en op de avond zelf zijn een aantal leefbaarheid-thema’s naar voren gekomen waarop wij ons komende tijd gaan richten. Deze thema’s zijn: zorgen om LOG/Graspeel, gevolgen Vergrijzing, Langenboom-Centrum?, behoud Winkel, binding Jeugd/Jongeren, initiatief voor jaarlijks gezichtsbepalend Langenbooms evenement, behoud natuur/bos/ heide/toeristische  recreatie. Daar zullen zeker de mensen bij betrokken worden die zich daarvoor op 31 okt. hebben aangemeld! 
.
gruts langenbom

 

 

                                                        
                     

Comments are closed.