Berichten van de Dorpsraad 2022

KernenCV Langenboom
In 2022 is het Land van Cuijk een feit. Langenboom is dan één van maar
liefst 33 kernen. Het is belangrijk dat elke kern in de nieuwe situatie tot zijn recht komt.
Met kernen democratie als aanpak wil de nieuwe gemeente in samenspraak
met de kernen duidelijkheid scheppen over de toekomstige samenwerking tussen gemeente en inwoners.
Daarvoor is met een representatieve groep inwoners in iedere kern een ‘bouwteam’ gevormd en hebben zij elk hun eigen KernenCV opgesteld.
De boodschap is: dit zijn wij en hier staan wij als kern voor. Het is een 
typerende schets van de kern, de sterke punten, de verbeterpunten en de 
focuspunten voor de toekomst.
De schets geeft aan wat er nodig is om de leefbaarheid te behouden en te 
verbeteren. Voor het nieuwe gemeentebestuur zijn de CV’s, ook die van 
Langenboom, te vinden op ons.landvancuijk.nl
Daar staat ook dat u als inwoner van Langenboom nog kunt reageren op
de inhoud van het Langenboomse CV.

Eén meldingssysteem voor de openbare ruimte 
De gemeente Land van Cuijk gebruikt voor het melden van gebreken
in de openbare ruimte en aanbieden van huishoudelijk afval voortaan 
de MijnGemeente App.  
U kent die momenten vast wel: u constateert ergens in uw gemeente 
achterstallig groenonderhoud; of zwerfafval; of een gat in de weg; 
of een losliggende stoeptegel; het huisvuil is niet opgehaald.
Tot nu toe konden inwoners van de gemeente Cuijk, Grave, Mill en 
Sint Hubert en Sint Anthonis dit soort gebreken (maar ook geluids-
of stankoverlast, overlast van ongedierte etc.) behalve telefonisch ook melden via Fixi respectievelijk Verbeter je buurt. 
Om deze meldingen in de nieuwe gemeente Land van Cuijk eenduidig te kunnen verwerken en verhelpen , gebruikt de gemeente vanaf 1 januari 2022 een nieuwe app: “MijnGemeente App“.
Meer en ander nieuws te vinden over onze nieuwe gemeente kijk op
landvancuijk.nl Portaal.

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

Comments are closed.