Agenda 13 februari 2017

Aanvang 20.00u-22.00u in de Wis.

1. Klankbordgroep Scenario Ontwikkeling Basisonderwijs

2. Verslag 9 januari 

3. Mededelingen

* 3300 van RABO voor duofiets!!!

* Voortgang Pluktuin

* Stand van zaken project KRAchtige KErnen (HAN) 

* Voortgang Landelijke Opschoondag zaterdag 25 maart 2017 

* Ontwikkelingen Starters- & sociale huurwoningen Langenboom 

* Stand van zaken LVCNET 

* Informatiebijeenkomst nieuwe subsidiestelsel 25 januari 2017 in Sint Hubert (wie naar toe geweest?)

* Stand van zaken projectgroep Starters- en sociale huurwoningen in Langenboom 

* Stand van zaken werkgroep Langenboom centrum 

* Promotiemogelijkheid in Neije Krant 

4. Hoe verder n.a.v. uitleg zelfbeheer groen door dhr. Heere op 9 januari.

5. Voortgang aanschaf en beheer duofiets.

6. AED’s:

– voorstel voor onderhoud 

– aanvraag leefbaarheidsbudget 2017: geld voor aanschaf en onderhoud

7. Update welkomstboekje/informatieboekje:

– Eerste versie van Welkomstboekje naar dorpsraadleden

– Ieder geeft suggesties voor wijzigingen/aanvullingen 

– Verdeling lijst sponsoren.

7. Voorbereiding bezoek van B&W ‘toekomstvisie’ op 13 maart.

8. Rondvraag

Dorpsraad foto 3

Comments are closed.