Wéttegij’t oudejaarsquiz tweede editie 2013/2014

slimste team

 

Wèttegij’t 2013 was nog leuker!

 

De zaterdagavonden 28 dec en 4 jan stonden in Langenboom weer geheel in het teken van de dorpsquiz wèttegij’t. Waren de lovende reacties van de deelnemers vorig jaar na de eerste editie van wèttegij’t al overweldigend, dit jaar werden die zelfs overtroffen.

Dat geldt ook voor het aantal deelnemers dat zich officieel had ingeschreven: 758, ruim 30 meer dan vorig jaar. Daarnaast werden weer vele dorpsgenoten via hulplijntjes (telefoon, skype) ingeschakeld om te helpen antwoord te vinden op de vele vragen en opdrachten, waarmee zowat het halve dorp heeft deelgenomen. En dat is precies wat de dorpsraad Langenboom, initiatiefnemer van wèttegij’t, voor ogen staat: een jaarlijkse,  gezellige, uitdagende en spannende, cohesiebevorderende dorpsactiviteit voor iedereen, jong en oud.

Een dorpsquiz met deze formule blijkt erg aan te slaan en lijkt zich in met name zuid-oost-Brabant als een goedaardig virus te verspreiden. Werd wèttegij’t in Langenboom geïnspireerd door voorgangers  in Laarbeek>, Nistelrode> en Berghem>, dit jaar volgden ook Wilbertoord> en Zeeland> succesvol het Langenboomse> voorbeeld.

Nieuw

Hoewel de eerste versie van wèttegij’t met groot enthousiasme werd ontvangen vond de werkgroep het nodig op enkele onderdelen verbeteringen aan te brengen. Dit op basis van zelfevaluatie maar vooral ook naar aanleiding van de uitkomsten van de digitale evaluatie die vorig jaar na afloop onder de deelnemers werd gehouden. Vragencategorieën die minder goed scoorden werden vervangen voor nieuwe. Nieuw was bijvoorbeeld de categorie ‘Langenbommers wied weg’. Daarin stelden dorpsgenoten die een langere periode in het buitenland verblijven vragen over hun land en/of hun bezigheid in dat land en werden zij zodoende ook bij dit evenement betrokken. Maar vooral opmerkelijk nieuw was de categorie ‘samenwerkingsopdrachten’ waarbij de teams naast op hun slimheid ook op hun creativiteit en probleemoplossend vermogen werden aangesproken. Deze categorie leidde tot veel plezier en hilarische resultaten die in de vorm van foto’s werden ingestuurd. Al met al bleken de verbeteringen een schot in de roos.

Het slimste team

Okmoi 2013 1

Op zaterdagavond 4 jan. vond de feestelijk prijsuitreiking plaats en werd, omlijst door mooie en stemmige muziek van Dos Paulos>, het slimste team van  Langenboom 2013 bekend gemaakt. Natuurlijk kent wèttegij’t eigenlijk alleen maar winnaars: alle deelnemers, de sponsors, de werkgroep en enkele ondersteuners, de kastelein, het hele dorp…..toch voegt de gezonde rivaliteit tussen de teams iets wezenlijks aan het succes van de dorpsquiz toe. Het was dan ook erg spannend, mede omdat de verschillen tussen de teams erg  klein waren. OKMOI bleek het slimste team van Langenboom 2013, op de voet gevolgd door De Pikeerders die zich vorig jaar nog de slimsten mochten noemen. Brons was er voor ’t Môskantje.

Evaluatie

De werkgroep dankt hierbij nogmaals alle deelnemers, sponsoren en andere betrokkenen.

Zij zijn vast van plan om een derde editie voor te bereiden. Wanneer en hoe precies zal mede afhangen van de reacties die zij krijgen op digitale evaluatie die binnen enkele weken zal worden verzonden. Bij deze een vriendelijk oproep de evaluatievragen in alle eerlijkheid en met kritische blik te beantwoorden.

Bekijk de volledige uitslag van 2013
Bekijk foto’s van deze quizavond
www.wettegijt.nl

26 hele fotopagina Wittegeijt Langenboom copy (1)

 

 

 

Comments are closed.