Revitalisering Dorpsraad Langenboom komt op stoom

Een Dorpsraad is een onmisbare schakel tussen de bewoners van een kern en de gemeente. Kernendemocratie staat daarom ook hoog in het vaandel van de gemeente Land van Cuijk.
Sinds 2005 kan Langenboom bogen op een groep enthousiaste bestuurders die zich inzetten voor de leefbaarheid. Maar ook een bestuur is onderhevig aan de tand des tijds. Nieuw elan met nieuwe mensen in de Dorpsraad was niet voor niets een van de focuspunten in de KernenCV van Langenboom dat in september 2022 verscheen.

Gelukkig is een jaar later de conclusie dat er volop animo onder dorpsgenoten bestaat om de Dorpsraad voor het eind van 2023 te revitaliseren. Aan het eind van een levendige bijeenkomst op 5 september in dorpshuis De Wis is meteen een nieuwe datum geprikt. Een groepje gaat in dit najaar in conclaaf over de vorming van een nieuw bestuur.

Het huidige dorpsraadbestuur heeft al langere tijd flink rondgebazuind dat er dringend behoefte is aan nieuwe bestuurskracht.
Voorzitter Paul Vogels en bestuurslid Jan Meulepas gaan ermee stoppen, maar kunnen het niet over hun hart verkrijgen dat de Dorpsraad dan ook ophoud te bestaan. Daarom zijn diverse noodoproepen gedaan in de media en zelfs een podcast opgenomen. Helaas leverde dit allemaal niets op en zijn Paul en Jan flink aan het lobbyen gegaan. Die persoonlijke benadering en gericht netwerken leverde wel succes op. In totaal bleken zo’n 20 personen geïnteresseerd te zijn in het belang te hechten aan een vitale Dorpsraad.

Niet iedereen kon present zijn op dinsdag 5 september maar dertien Langenbomers lieten zich door Vogels en Meulepas bijpraten over de nut en noodzaak van de Dorpsraad.
Zo werd teruggeblikt wat allemaal op gang is gebracht om de leefbaarheid in ons dorp te behouden en te verbeteren. Hun samenwerking met de gemeente, Eigen Kweek, Langenboomse verenigingen enzovoorts.

Na wat vragen en heldere antwoorden werd geïnventariseerd wie interesse om vervolgstappen mee te zetten. Het merendeel van de aanwezigen reageerde positief. “Mochten mensen nog aan willen haken en zich in willen zetten voor een leefbare toekomst van Langenboom, dan zijn ze uiteraard welkom bij de volgende bijeenkomst. Deze vind plaats op woensdag 25 oktober om 20.00 uur in De Wis.
Meer over KernenCV van Langenboom inhoudt? Kijk dan op BouwteamKernenCV Langenboom

 

 

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

Comments are closed.