Dorpsraad Langenboom nieuwe stijl

De laatste jaren waren moeilijke jaren voor de Dorpsraad. Ervaren leden haakten
af en nieuw jong bloed laat zich niet strikken. Met de drie resterende leden
worden lopende zaken zo goed mogelijk bewaakt, maar wordt vooral gezocht
naar inspiratie, advies, expertise voor een nieuwe duurzame opzet.


Er is nu, in nauwe samenwerking met euregio project KRAKE, Eigen Kweek en een

representatieve groep betrokken dorpsgenoten een veelbelovend en veelomvattend
plan van aanpak ontwikkeld om met nieuw elan en met nieuwe mensen en een
nieuwe opzet de dorpsraad haar algemene doelen (zie convenant wijk- en
dorpsraden Mill en St Hubert) te realiseren: De leefbaarheid in de wijken en
dorpen (Langenboom) in stand houden, verbeteren en bevorderen; Bewoners zich medeverantwoordelijk laten voelen voor hun woon-, werk- en leefomgeving; Zorgen
dat bewoners actief betrokken worden bij elkaar en mee gaan denken over hun wijk
of dorp.

Contact, communicatie en samenwerking tussen dorp en gemeente optimaliseren.
De gemeente steunt dit ambitieuze plan en heeft het gehonoreerd
met een leefbaarheids- bijdrage van  €5000,-
Wordt vervolgd.

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

Comments are closed.