Verslag 13 november 2017

Verslag van de vergadering van Dorpsraad Langenboom op 13 november 2017.

1. Notulen 11 september 2017

Geen opmerkingen

2. Mededelingen

✓ LVCnet:

De overeenkomsten met E-Fiber zijn door zowel LVCNET als de gemeenten ondertekend. Zodra E-Fiber de financiering rond heeft, wordt met de aanleg gestart. Naar verwachting gaat in het eerste kwartaal van 2018 de schop in de grond. Het netwerk moet medio 2019 klaar zijn.

Voor bewoners en bedrijven in het buitengebied was eerst sprake van een éénmalige eigen bijdrage van € 495. Dit is bij E-Fiber niet meer aan de orde.

ü Toekomst basisonderwijs

Er is een bijeenkomst op 14 november, waar informatie wordt gegeven over het advies dat is gegeven aan het bestuur van de scholenkoepels m.b.t. de diverse scenario’s en de stand van zaken. Paul en Martijn van Hal gaan hier naar toe.

✓ Brief over aanplanten bomen

Annet scant brief en voegt deze toe bij de notulen.

ü Platform Zichtbaar aanwezig

Een platform waarop informatie te vinden is van verenigingen, stichtingen, comités en andere niet professionele organisaties in de gemeente Mill en Sint Hubert, die zelf graag snel gevonden willen worden. Vraag is of wij hierop ook informatie van de Dorpsraad willen zetten. Betekent wel weer een extra plek waar wijzigingen moeten worden Het enthousiasme voor de bijeenkomsten wordt minder, omdat de bijeenkomsten steeds

5. Convenant dorpsraden en toekomst Dorpsraad.

Op dinsdag 21 november worden de convenanten van de gemeente met de 4 dorps- en wijkraden getekend in Dorpshuis De Wilg in Wilbertoord. Aansluitend is de gezamenlijke vergadering van de 4 dorps- en wijkraden. Paul en Annet zullen aanwezig zijn.

Annet geeft aan per januari 2018 te gaan stoppen, omdat er geen zicht is op uitbreiding van de Dorpsraad en zij vindt dat verder gaan op deze manier geen zin heeft.

Naar aanleiding van een gesprek met Vereniging Wilbertoord over hun aanpak en werkwijze heeft Paul het idee om diverse verenigingen en organisaties te betrekken bij de Dorpsraad (bijv. LZC, buurtschappen, SWOM, Eigen kweek etc.). Doel is om meer projectmatig te gaan werken, meer contacten met achterban te hebben en informatie uit te wisselen. Paul zal e.e.a. kort op papier zetten en dan bespreken we dit in de vergadering van december.

6. Rondvraag

Niets

Comments are closed.