Verslag 8 juni

Verslag van de vergadering van Dorpsraad Langenboom op 8 juni 2017.

1. Notulen 8 mei 2017

Geen opmerkingen

2. Mededelingen

Gemeente heeft € 5.000,– overgemaakt vanuit het leefbaarheidsbudget voor de duofiets. De Rabobank moet het bedrag nog overmaken. Eigen Kweek gaat zich richten op “grote” zaken, te weten een masterplan: woningbouw en herinrichting centrum. Met als doel dat er in 2025 een wachtlijst is van mensen die in Langenboom willen wonen. Zij zullen dus geen bijdrage leveren aan de financiering van de duofiets.

3. KraKe

Paul heeft 1 juni samen met Olga en Marloes een presentatie gegeven bij de bijeenkomst van de Euregio raad. Hij heeft kort een beeld geschetst van Langenboom en de Dorpsraad. Met name wat we hebben bereikt, waarmee we bezig zijn en de obstakels die we tegenkomen. Ook is er uitgelegd waarom we meedoen aan het project KRAKE. De raad wil op deze manier te horen krijgen hoe projectgelden worden besteed en of en wat de projecten opleveren voor deelnemers.

4. Duofiets

De fiets is de afgelopen weken 3x verhuurd:2x via de Dorpsraad en 1x via LZC Leenbank. Piet zal regelmatig rapporteren over het gebruik van de fiets.

De extra accu is binnen en er is een spiegel en kilometerteller op de fiets gezet.

De reserve accu ligt nu los in de stalling, maar deze moet opgeborgen kunnen worden in een afsluitbaar kastje. Marco Verstegen vragen deze te maken en hiervoor toestemming vragen bij Mooiland.

Er heerst nog steeds onvrede bij de bewoners van ’t Kloster. Paul stelt voor om bij Kitty van Buul van Mooiland het probleem te schetsen en daarna een gezamenlijke bijeenkomst te beleggen. Jacqueline maakt afspraak met Kitty en Piet nodigt daarna de bewoners uit. Een oplossing zou kunnen zijn om een stuk aan de fietsenstalling te bouwen met een afsluitbare toegangsdeur.;

Om te voorkomen dat dubbele afspraken worden gemaakt voor huur van de fiets appen Piet en Marco naar elkaar, wanneer er een reservering voor de fiets bij hen binnenkomt. Marco maakt, in overleg met Piet, een korte handleiding voor gebruik van de fiets. Het huurgeld wordt naar Tiny van Hal gebracht, wanneer het bedrag de moeite waard is.

Elzebe Bens heeft aangegeven graag een veiligheidsriem op de fiets te hebben, maar besloten wordt om eerst een seizoen te kijken wat de ervaringen van de gebruikers zijn voordat hierover een besluit wordt genomen. Ervaringsdeskundigen stellen voor om evt. de bijrijder een das om te binden als dit nodig is.

Annet vraagt Toon Ermers of het mogelijk is om maandelijks te informatie over huur van de duofiets op te nemen in Rondom ’t Torentje. De informatie wordt ook op de websites van LZC en de Dorpsraad geplaatst.

Besloten wordt om voorlopig Henk Leenders nog niet te benaderen voor klein onderhoud.

5. Voortgang Dorpsraad

Op 14 september worden door Eigen Kweek zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van van Schayik. De Dorpsraad zal hierbij aanwezig zijn en vertellen waarmee we bezig zijn en wat we de afgelopen jaren hebben gedaan. Er zal een noodkreet worden gedaan met een oproep: als jullie willen dat dit soort dingen doorgaan dan hebben we leden nodig.

De intentie is uitgesproken dat de samenwerking met Eigen Kweek op gebied van woningbouw en masterplan voor Langenboom zal worden voortgezet.

 

 

 

Volgende vergadering Dorpsraad

Maandag 11 september 20.00 uur in De Wis

Vergaderdata 2017

Maandag 9 oktober

Maandag 13 november

Maandag 11 december

Comments are closed.