Verslag 13 maart 2017

Verslag van de vergadering van de Dorpsraad Langenboom van 13-02-2017

 1. Verslag 
  1. Rabobank gaat onze aanvraag van €3300,00 voor de duofiets honoreren uit het Fonds Maatschappelijke Projecten. We kunnen hem nu gaan aanschaffen.
  2. Pluktuin. Tiny van Hal gaat Paul Thelosen benaderen over een stuk grond langs de Dennendijk. Ook betrekt hij Eigen kweek hierbij.
  3. Krake project. Volgende bijeenkomst 14 maart 2017
  4. Projectgroep starters en sociale huurwoningen. De werkgroep is bijeen geweest met Ivon van de Horst van Eigen kweek. Hebben goede ideeën. Werkgroep wil een presentatie houden voor wethouder van de Boogaard van de gemeente Mill. Er komen nog steeds aanmeldingen voor de huurwoningen. Vaak voor alleenstaanden. Eigen Kweek wil op lange termijn denken, de werkgroep wil op korte termijn resultaat boeken.
  5. Werkgroep Langenboom centrum. Allerlei ideeën, zie verslag van 1-2-2017, eerst een plan voor de lange termijn ontwikkelen. In Zeeland is een project centrumplan gestart heet, Zeeland wellicht goed om dat plan te raadplegen. Jos en Ria hebben connecties in Zeeland, zij gaan informeren. Ook KRaKe wordt om ondersteuning gevraagd.
  6. Promotiemogelijkheid in de Neije Krant wordt niet voor gekozen.
 2. Zelfbeheer groen.
  De beslissing om mee te werken als Dorpsraad aan zelfbeheer van groen in ons dorp stellen we uit tot we de brief van Nico Heere hebben ontvangen , waarin staat over welke groenplekken het gaat.
 3. Duofiets
  Er is een beheerder aangesteld, de fiets wordt aangeschaft.
 4. Onderhoud AED.
  AED abonnement aanbieding (voorstel Marcel Fleuren)*Kosten € 135,- per AED per jaar, voor 8 jaar, is inclusief vernieuwen van pads, batterijen en elektroden en bij gebruik AED dus all in. Is totaal € 2160,-
  Nu hanteren we € 35,- per AED per jaar, en vervangen van pads, batterijen en elektroden (per AED 201,96 om de 5 jaar).
  Deze kosten op 8 jaar basis zijn €  35,- x2x8 is € 560,- + kosten vervangen pads, batterijen en elektroden  2x € 201.96,-  Is totaal € 963.92. Prijzen incl., BTW. De Dorpsraad kiest voor de 2e optie.
  Tiny houdt het Leefbaarheidsfonds van de Gemeente Mill en ondersteuning van de Rabobank uit het Fonds Maatschappelijke Projecten in de gaten om eventueel een aanvraag te doen voor de onderhoudskosten van de AED’s
 5. Welkomstboekje.
  De meeste gegevens zijn binnen. Harm en Annet gaan deze uitwerken. Voor sponsoring vragen we € 15,00.
 6. Voorbereiding bezoek B en W toekomstvisie  op 13 maart 2017.
  -Subsidiebeleid. Tiny van Hal is bij bijeenkomst van dorpsraden en wijkraad geweest, zeer waarschijnlijk wordt onze aanvraag gehonoreerd.

  -Centrumplan Langenboom. B en W onze plannen voorleggen, misschien kan iemand van de gemeente meedenken met de werkgroep.
 7. Rondvraag.
  Tiny van Hal: zwerfvuilactie  verloopt goed. Mieke vraagt om vrijwilligers in te plannen op de Zeelandseweg. Hier ligt erg veel zwerfvuil, waarschijnlijk resten van versnaperingen uit de shop van Hopman.

  LVCnet. Begin maart is er meer bekend van LVCnet. Positief bericht, het plan gaat waarschijnlijk door. Er is een overleg met gemeentes, lvcnet en commerciële partijen. Bij een akkoord zal overal glasvezel aangelegd worden.
  .Vergaderdata 2017:
  Maandag 13 maart

  Maandag 10 april 2017
  Maandag 8 mei  2017
  Maandag 12 juni 2017

 

 

 

 

Comments are closed.