Bijeenkomst LVCnet Stevensbeek

 

 1. Bijeenkomst LVCNET 12 november in Stevensbeek

Startbijeenkomst met alle ambassadeurs, dorps- en wijkraden.

Er zijn vijf taken:

 • Zes keer rondbrengen van uitnodigingen of brochures bij de honderd gezinnen. Dat is 1 keer 4 uur werk als 6 ambassadeurs zich hiervoor aanmelden.
 • Organiseren van vier inschrijfavonden. Dat is 1 keer 3 uur voor vier ambassadeurs.
 • Organiseren van 1 informatieavond. Dat vergt 1 keer 5 uur werk.
 • Uitdelen van folders bij evenementen in het dorp. De tijdsinspanning kun je zelf bepalen en is ook afhankelijk van het aantal evenementen in jouw dorp.
 • Coördineren van bovenstaande taken. Naar verwachting is dit 3 uur per week gedurende 16 weken

6 aanmeldingen in Langenboom. Gedacht wordt om per buurtschap een ambassadeur in te zetten. Een aantal personen gaan naar deze bijeenkomst.

 1. Brief naar enkele buurtschappen m.b.t. dekking AED

Brief is verstuurd naar Steeds paraat, Rondom ’t Hoekje, De Hogesteen, De Vriendenkring en De Maurik. We wachten evt. reacties af.

 1. Lancering HartslagNu App

In plaats van alarmering voor burgerhulpverleners per sms is er nu een App. Voordelen van alarmering per App t.o.v. de alarmering per sms:

 • Met de App wordt u alleen gealarmeerd als u ook daadwerkelijk in de buurt van het slachtoffer bent en binnen 6 minuten bij het slachtoffer kunt zijn.
 • De App houdt rekening met de lokale infrastructuur en toont u de ideale route naar de AED en/of het slachtoffer.
 1. Contact nieuwe wijkagenten i.v.m. clinic 2 november 19.30 uur in De Wis

Uitnodiging wijkagenten voor kennismaking in dorpsraadvergadering.

 

 1. Aanpassing Dorpsstraat

Mieke heeft telefonisch contact gehad met Monique van Vliet van de gemeente. Wanneer er voldoende belangstelling is wordt er in 2016 een informatieavond georganiseerd voor omwonenden. Vooraf worden de mensen via een brief op de hoogte gebracht van de plannen.

Het plan is om de bomen aan de kant van het postkantoor te kappen en alleen op die plekken nieuwe tegels te leggen. Aan de rest van het trottoir gebeurt niets. Aan de andere kant van de weg worden de tegels verwijderd en wordt er gras ingezaaid. De bomen blijven behouden en er worden geen extra parkeerhavens gerealiseerd. In de Dorpsstraat mogen auto’s  op straat parkeren. De gemeente vindt dit geen gevaarlijke situatie, omdat het verkeersremmend werkt. De aanpassingen worden in fases uitgevoerd. De eerste in 2016, de tweede in 2017. In 2017 en 2018 wordt ook de Dominicanenstraat aangepast. De verwachting is dat het bedrag van € 25.000,– niet voldoende zal zijn om alle plannen te realiseren. Monique van Vliet vindt het niet noodzakelijk om e.e.a. apart met de Dorpsraad te bespreken, maar we zijn welkom op de informatieavond in 2016.

Afgesproken wordt dat een werkgroep bij elkaar wordt geroepen om te brainstormen over plannen.

 1. Terugblik en vooruitblik m.b.t. Ria als lid van de Dorpsraad

Sommige onderwerpen staan verder van haar af bijv. LVCNet, maar bijv. AED interesseert haar wel. Ria vindt het leuk, maar is ook blij dat ze een bijdrage kan leveren. Wij vinden haar een goede aanvulling en zijn blij met haar meedenkende inbreng in de vergaderingen.

 

 1. Lopende agendapunten
 • Werving nieuwe leden / voorzitter Dorpsraad
 • Contact met buurtschappen: indien een onderwerp aan de orde is contact opnemen en uitnodigen. Eventuele bijeenkomst over LVCNET is een optie.

 

 1. Behoeftepeiling deskundigheidsbevordering.

De gemeente wil peilen of en waaraan er behoefte is m.b.t. deskundigheids-bevordering. Wij hebben geen behoefte aan cursussen of trainingen. Evt. tips over p.r. en ledenwerving zijn wel welkom.

Naar aanleiding hiervan geeft Ria aan bereid te zijn om regelmatig iets in ’t Torentje te publiceren. Op die manier kunnen we proberen om meer inwoners te betrekken bij de onderwerpen waarmee de dorpsraad zich bezig houdt en zo meer draagvlak te creëren. Paul stuurt een aantal voorbeelden naar Ria van zaken die hij al eerder heeft gepubliceerd.

Er wordt geopperd om een deel van de vergadering in te ruimen voor specifieke onderwerpen en daarbij de inwoners uit te nodigen aanwezig te zijn en mee te praten. We denken hierover na of we dit een goede optie vinden en zo ja, hoe we dit dan aan kunnen pakken.

 

 

– Agendapunten volgende vergadering

 • Extra inkomsten genereren
 • Werving nieuwe leden / voorzitter Dorpsraad
 • Stand van zaken Jeugd dorpsraad
 • Brief gemeente over vervanging speeltoestellen

– Briefje in winkel met oproep voor nieuwe leden

– Informeren hoe het uitdelen van de welkomstboekjes voor nieuwe

inwoners verloopt

– Bijeenkomst plannen voor werkgroep m.b.t. opknappen dorpskern

– wijkagenten uitnodigen voor kennismaking in vergadering

Comments are closed.