10 stippen voor De Kuilen vanuit Langenbooms perspectief

Dorpsraad Langenboom 1-10-2018

10 Stippen voor De Kuulen vanuit Langenbooms perspectief

Vooraf
Opvallend dat de naam Langenboom in de tekst van het rapport nergens valt. Dat voelt niet prettig. Het blijft ook erg bijzonder dat men niet met Langenbomers (als belangrijkste gebruikers en huisvesters van het gebied) heeft gesproken. Gelukkig is wel met de direct omwonenden gesproken. Maar voor alle andere Langenbomers zijn de Kuulen en de Langenboomse bossen toch ook min of meer hun achtertuin.

Je vraagt je toch af hoe dat kan gebeuren en waarom men die verbinding niet direct zoekt.

We onderschrijven als Visie:

Natuur én Recreatie versterken met goede voorzieningen.

Er wordt nadrukkelijk gesproken over het toegankelijker maken van het gebied. Dat is toe te juichen. De routegebonden en vooral stille recreatie vinden we het meeste passen bij de visie Natuurlijk(e) Recreatie.

Activiteiten die hier storend op werken moeten beëindigd worden (motorcross, belastende bedrijven). Het beheer moet goed en duurzaam geregeld worden. De toegang (voor mens en dier) verbeterd. Het gebied moet qua presentatie excelleren op landelijke uitstraling, sfeer en een eigen huisstijl. Belangrijke kans kan het maken van een nieuwe entree aan de Graafseweg worden gezien.

De 10 Stippen die het gebied voor Langenboom nog waardevoller zullen maken

Stip 1: Het behoud van Natuurwaarden in samenhang met de even-zo-mooie natuurpareltjes in de omgeving c.q. in de gemeente Mill. Natuur/recreatiegebied met herkenbaar, eigen, onderscheidend karakter (anders dan Hemelrijk of Kraaijenbergse plassen.) Goede balans tussen respect voor natuurwaarde – duurzaam – recreatie (recreatie mag best intensiever, maar niet doorslaan met het oog op behoud/verbetering van natuurwaarde en duurzaamheid)

Stip 2: De Kuulen blijven vrij toegankelijk. Wel met aangewezen plekken voor bepaalde soorten beleving, variëteit aan (stille) recreatie en toerisme.

Stip 3: Toegankelijkheid/toegang/bereikbaarheid vergroten, verfraaien en herkenbaar maken. Moderniseren met goed straatwerk en (exclusievere) herkenbare eigen uitstraling. De ontsluiting vanuit de Graafseweg vergt een vrij lange weg door het bos tot aan de parkeerplaats bij de Kuilen. Hier zitten zeker nadelen aan daarom dienen de voordelen overtuigend aanwijsbaar te zijn en te prevaleren.

Stip 4: Betere verbinding, aansluiting en wisselwerking Kuulen en Langenboomse bossen  (recreatief, sportief, educatief karakter). Uitbreiding van (stille) recreatiemogelijkheden in de bossen (trimbaan, MTB-route, ruiterpad) in directe verbinding (zichtbaar) met aangrenzende gebied rondom de Kuulen.

Stip 5: Betere verbinding, aansluiting Langenboomse kern en Kuulen en Langenboomse bossen; bijvoorbeeld verbinding met een plan Bosrand fase 4 à Kuilen (doorkijk, verhard wandel/fietspad). Ook om met de Kuulen/Langenboomse bossen Kuilen als middel de aantrekkingskracht en levendigheid van Langenboom (centrum) te vergroten (en viceversa). Daarvoor is duidelijkere en betere verbinding noodzakelijk.

Stip 6: Betere verbinding een aansluiting met omliggende vergelijkbare natuur/recreatiegebieden (Maashorst, Millse spoor, Tongelaar, Raam) d.m.v. mooie fiets/wandelroutes.

Stip 7: Kleinschalige dag- en verblijfsrecreatie (bed & breakfast, groepsaccommodatie, mini-camping/kleinschalig kamperen, restaurant, horeca. Dagrecreatie passend bij de omgeving, stille actieve/sportieve recreatie in natuurlijke omgeving.                                                Horeca: Restaurant dat zich richt op exclusievere doelgroep met A-locatie Kuulen (denk bijv. aan bomenpark Heesch).

Stip 8: Geen permanent (of semipermanent), hoogwaardig wonen direct aan de Kuulen (te veel belasting waar te weinig mensen van profiteren), maar een steenworp verderop i.c.m. met een plan Bosrand fase 4. Geleidelijke overgang naar hoogwaardiger, groener richting Kuilen.

Stip 9: Mogelijkheid tot een beperkt aantal grootschalige(re) evenementen. Wel denken we dat het goed is als wordt toegezien op een verantwoorde spreiding (zodat het leuk blijft) en dat deze optie vooral gericht op inwoners uit de gemeente. Met het oog op behoud van een “jeugdig” karakter bij de Kuilen. Daarbij ook speeltuin en andere voorzieningen

Stip 10: Lokale initiatiefnemers, investeerders kans geven om stip 9 en 7 te realiseren.

Dorpsraad Langenboom; namens deze, Paul Vogels

01-10-2018

Comments are closed.