Zelfbeheer Groen 2017

Nico Heere werkt op de afdeling Infra en beheer en houdt zich vooral bezig met advies en onderhoud van openbaar groen.

De gemeente heeft er uit het oogpunt van bezuiniging, maar vooral ook ter

Bevordering van burgerparticipatie en sociale cohesie, voor gekozen om met zelfbeheer van groen aan de slag te gaan. Inwoners kunnen het onderhoud van openbaar groen in hun buurt gaan doen en hiervoor krijgen de wijk- en dorpsraden een bedrag (dat terug kan vloeien naar de wijk/buurt voor evt. wensen/ verbeteringen). Het gaat om 70% van wat het onderhoud via IBN kost. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de omvang van het gebied dat wordt onderhouden. Voorwaarde is dat minimaal dezelfde kwaliteit wordt geleverd als door IBN. De kwaliteit wordt gecontroleerd en indien deze onvoldoende is worden de bewoners door de gemeente aangesproken. De kans is echter groot dat de kwaliteit omhoog gaat als de bewoners zelf het onderhoud doen. Het snoeien van bomen valt niet onder het onderhoud. Er wordt een standaardovereenkomst gemaakt waar in staat vermeld om welk gebied het gaat, wat de vergoeding is etc.. De overeenkomst is per jaar, door beide partijen, opzegbaar. De gemeente schat in dat maar een deel van het onderhoud van het totale openbare groen door bewoners zal worden gedaan.

De gemeente stuurt nog een brief met informatie, nadat dhr. Heere bij alle wijk- en dorpsraden is geweest om uitleg te geven. Wij willen graag een kaartje ontvangen om te kijken om welk openbaar groen het gaat in Langenboom. Dhr. Heere zal ons dit toesturen.
Meer over deze brief bekijk PDF

Afbeeldingsresultaat voor groenvoorziening gemeente

Comments are closed.