Project KRAKE DNA-community

han

Vanuit de dorpsraad Langenboom werken we de komende jaren samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) aan het Interreg KRAKE-project (Krachtige Kernen, een Europees subsidie project). Vanuit verschillende thema’s gaan 40 tot 60 dorpen in Duitsland en Nederland aan de slag met het vergroten van hun leefbaarheid. Onderling wisselen we successen en leerpunten uit. Langenboom is één van die dorpen.

Vanuit de dorpsraad doen we mee aan de KRAKE DNA-community. We gaan aan de slag met het DNA van Langenboom; wat is Langenboom? wie wonen er? waar zijn we goed in? Wat zou beter kunnen? Om antwoord op deze vragen te krijgen gaan we met creatieve manieren aan de slag. Aan de hand van verschillende thema’s brengen we Langenboom in beeld. Thema’s zijn bijvoorbeeld hoe onze bevolking eruitziet (demografie), de economie, de sociale structuren, de cultuur, de geschiedenis, etc. Uiteindelijk ontstaat er een plaatje van hoe het dorp eruit ziet, zien we opvallendheden (bijvoorbeeld krimp of groei), zien we waar we goed in zijn en waar we nog kunnen leren. We willen met dit profiel aan de slag om de leefbaarheid in Langenboom te behouden. We gebruiken dat wat ons sterk maakt, en houden rekening met onze leerpunten. Een voordeel van dit project is dat we ook kunnen leren van de ervaringen van andere dorpen, en zij van ons.

Om achter het DNA van Langenboom te komen gaan we de aankomende tijd op zoek naar gegevens over ons dorp. We gaan ons eerst bezig houden met de onderwerpen demografie en de sociale kenmerken van ons dorp. Jouw hulp en kennis over het dorp is nodig om te bedenken hoe we een zo compleet als mogelijk beeld krijgen van Langenboom. Maandag 7 november gaan we hiermee samen aan de slag.
Verslag KRAKE project “DNA Community” meeting in Grieth 19 november

De werkgroep bestaat uit:
Paul Vogels
Annet Pennards
Olga Keulen (Han)
Korrie Melis (Han)

Eerste uitkomsten “DNA Community ” dorpen Zetten en Molenhoek

Zetten en Molenhoek zijn twee van de zes deelnemende dorpen van de DNA Community van het Interreg VA project Krachtige Kernen. Beide dorpen hebben een bewonersbijeenkomst gehad waar de visie of DNA van het dorp gepresenteerd zijn. Twee mooie voorbeelden van hoe dorpsbewoners nadenken en bezig zijn met de leefbaarheid in hun dorp. Meer weten klik hier. 

Comments are closed.