Project KRAKE DNA Langenboom voltooid

han

Vanuit de dorpsraad Langenboom en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) waren 2 jaar samengewerkt aan het Interreg KRAKE-project (Krachtige Kernen, een Europees subsidie project). Vanuit verschillende thema’s waren 40 tot 60 dorpen in Duitsland en Nederland aan de slag gegaan met het vergroten van hun leefbaarheid. Onderling wisselden zij successen en leerpunten uit. Langenboom was een van die dorpen.

Vanuit de dorpsraad deden we mee aan de KRAKE DNA-community. We gingen aan de slag met het DNA van Langenboom; wat is Langenboom? wie wonen er? waar zijn we goed in? Wat zou beter kunnen? Om antwoord op deze vragen te krijgen gingen we met creatieve manieren aan de slag. Aan de hand van verschillende thema’s brachten we Langenboom in beeld. Thema’s waren bijvoorbeeld hoe onze bevolking eruitzag (demografie), de economie, de sociale structuren, de cultuur, de geschiedenis, etc. Uiteindelijk ontstond er een plaatje van hoe ons dorp erbij stond, zagen we opvallendheden (bijvoorbeeld krimp of groei), zagen we waar we goed in zijn en waar we nog kunnen leren. We wilden met dit profiel aan de slag om de leefbaarheid in Langenboom te behouden. We gebruikten dat wat ons sterk maakt, en hielden rekening met onze leerpunten. Een voordeel van dit project was, dat we ook konden leren van de ervaringen van andere dorpen, en zij van ons.

Om achter het DNA van Langenboom te komen gingen we op zoek naar gegevens over ons dorp. We gingen ons eerst bezig houden met de onderwerpen demografie en de sociale kenmerken van ons dorp. Kennis over het dorp was nodig door vragen te stellen aan onze bewoners en te bedenken hoe we een zo compleet als mogelijk beeld zouden krijgen van Langenboom.

Eerste uitkomsten “DNA Community ” dorpen Zetten en Molenhoek

Zetten en Molenhoek zijn twee van de zes deelnemende dorpen van de DNA Community van het Interreg VA project Krachtige Kernen. Beide dorpen hebben een bewonersbijeenkomst gehad waar de visie of DNA van het dorp gepresenteerd zijn. Twee mooie voorbeelden van hoe dorpsbewoners nadenken en bezig zijn met de leefbaarheid in hun dorp. Meer weten klik hier. 

De afronding (dorpendag) DNA Krake project vond plaats op 23 febr, 2019 in de Wis te Langenboom
Bekijk hier blog online van Han Krake DNA Langenboom.

Comments are closed.