Landelijke opschoondag ? maart 2018

Samen met scouting houden we jaarlijks in maart een zwerf/vuil opscchoon dag. Opzet is dat onze buurten en of verenigingen hun eigen buurt schoon maken, zoals enkele bewoners van De Flintstones, Onderons, Carolinaboom, Hoge Steen, Huukske, Vriendenkring, en Eikenkrabbers dat al eerder deden. De scouting neemt de openbare ruimten voor hun rekening zoals: rondom Wis, kerkplein, park, speeltuintjes, kermis/winkelplein, rondom viersprong. De dorpsraad zorgt voor de ‘prik’spullen en afvoer van verzamelde vuil. Gezamenlijke start en afsluiting in de ‘Tweesprong’ op nader te bepalen zaterdagochtend in maart.

      LoD

 

Zwerfafval landelijke opschoondag ? maart 2018

Net als voorgaande jaren gaat de dorpsraad en scouting Langenboom  deze  jaarlijkse (landelijke) opschoon-actie coördineren. Velen hebben zich al aangemeld en gaan op zaterdag ? maart tussen 10.00 en 12.00 uur heel Langenboom zwerfvuil-vrij maken. Wil je meedoen als buurt of vereniging die hun eigen buurt gaan schoon’prikken’ Geef je dan op bij Tiny van Hal via de mail (mjvanhal@msn.com).
Uitdelen van materialen bij de Tweesprong vanaf 10.00 uur en na afloop omstreeks 12.00 uur weer inleveren. 
                                            

Meer weten over afvalinzameling klik op de  site www.afvalaanbieden.nl

Afbeeldingsresultaat voor afvalverwerking

Comments are closed.