Buurtschappen overleg 2013


Verslag van de vergadering van Dorpsraad Langenboom op 18 november 2013.

Aanwezig: Flintstones, Onder ons, Vluchtheuvel, Onze vriendenkring
Verhinderd: Buurtschappen De Tobbers, De Klinkers, Steeds paraat.

  • 1.  Mart Arts over collectieve energie in Langenboom

20.00 – 21.00 uur.

Presentatie van Mart wordt verstuurd naar deelnemers, hierin zijn ook websites opgenomen waar informatie te vinden is over zonnepanelen.

Waarom zonnepanelen?

Meer voordelen dan nadelen aan gebruik zonnepanelen.

Hoe werkt het

Zon op panelen, wekken stroom op, komt in omvormer en maakt van gelijkstroom wisselstroom, die zelf te gebruiken is. Wanneer meer wordt opgewekt dan nodig is voor eigen gebruik kan dit naar het elektriciteitsnet. Hiervoor is een meter nodig die kan terug tellen, deze is aan te vragen bij netbeheerder. Panelen kunnen op schuine daken (zuid, zuidoost, zuidwest) en platte daken (minimaal 6 panelen).

Wat kost het

Terugverdientijd van 7 à 8 jaar (optimistisch) tot 15 à 20 jaar (pessimistisch).

Prijs van een pakket met  2 zonnepanelen 1000 euro.

1 paneel heeft een opbrengst van 250 Wattpiek en levert ongeveer 220 kWh per jaar.

Hoe lang gaan ze mee

Omvormer gaat 10 jaar mee, zonnepanelen 25 jaar. Advies is om 1x per 4 jaar kabels te laten inspecteren door een installateur. Vanaf 4 panelen is een extra groep nodig in de meterkast. Er bestaan diverse keurmerken van zonnepanelen.

Opwekking van energie kan worden gesaldeerd met eigen gebruik. Geleverde stroom kost 22 cent,  teruggave aan het elektriciteitsnet levert 8 cent per kWh op.

Zelf doen of uitbesteden

Collectieve aanschaf  levert prijsvoordeel op en de installatie wordt compleet en werkend geïnstalleerd.

Energiecoöperaties (bijv. gezamenlijk windmolens beheren of zonnepanelen inkopen). Vaak gebeurt dit vanuit ideologische overwegingen en niet vanuit kostenaspecten.

 

  1. 2.  Bijeenkomst met voorzitters/contactpersonen buurtschappen

21.00 – 22.00 uur.

De aanwezige contactpersonen van de buurtschappen vinden het jammer dat er niet meer buurtschappen aanwezig zijn omdat zij het prettig zouden vinden om informatie uit te wisselen.

Onder ons:

Organiseert  8 à 9 activiteiten per jaar. Een aantal activiteiten zijn voor iedereen (bijv. fietstocht, barbecue)en andere activiteiten richten zich op doelgroepen. (bijv. Mannendag, Sinterklaas, 65+ bingo). De activiteiten lopen goed. Ouderen worden indien gewenst opgehaald om deel te nemen. Verder worden Ziekenbezoek,. Doelgroep jeugd 14 en 18 is een probleem, zij komen niet of weinig naar activiteiten.

Contributie is 15 euro per gezin en voor deelname aan specifieke activiteiten(bijv. mannendag)  moet worden bijbetaald. Oud papierinzameling zorgt voor extra financiële middelen.

Flintstones:

Is een jonge buurt met gezinnen, waar de 30-45 jarigen de grootste groep zijn. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd. Buurtbarbecue, dart avond, deelname aan Zwerfvuildag en Burendag. Verder een activiteit voor oudere kinderen van 8-13 jaar, Paaseieren zoeken en Sinterklaas voor jonge kinderen. De groep 14 jaar en ouder komen slecht. Specifiek voor de enkele ouderen in de buurt wordt niets georganiseerd.

Vluchtheuvel:

Is een grote buurt, daarom is er voor gekozen om een deel af over te dragen naar de Bumkes. In de buurt wonen veel ouderen van 60-75 jaar. Er worden tal van activiteiten georganiseerd: Bingo, Kerstactiviteit, fietstocht, paaseieren zoeken, bloemschikken. Oud papier inzameling zorgt voor financiële middelen.

Onze vriendenkring: 15 euro per gezin

Organiseert activiteiten per doelgroep bijv. etentje voor 65 plussers. Het bestuur probeert zoveel mogelijk aan de leden over te laten om zelf iets te organiseren. De jaarvergadering wordt gecombineerd met een Nieuwjaarsborrel met activiteit.

Voor de parochie is er nog een wijkcontactpersoon nodig. John kaart dit aan.

 Een actief bestuur helpt om een buurtschap levend te houden. Maar het is lastig een goed evenwicht te vinden tussen wat doet het bestuur en wat verwacht je van de leden.


Wat doe je bij nieuwe bewoners:

Welkomstbord in tuin, bij sommige door bestuur, bij anderen door naaste buren. In dat laatste geval wordt het bord wel beschikbaar gesteld.  Bij contributie ophalen of eerst mee laten doen en dan pas betalen. 1x per jaar contributie. Of kaart en brief en een keer langs.

Bij overlijden grafstuk van 50 euro of collecteren door naaste buren voor grafstuk.

Wat doe je om deelname aan activiteiten te promoten:

Sommige hebben vaste data voor activiteiten, zodat bewoners hiermee rekening kunnen houden.

Veel van de communicatie gebeurt via e-mail, maar ook nog op papier. Bijvoorbeeld eerst een aankondiging via de mail en daarna nog een briefje in de bus.

Hierna worden vanuit de Dorpsraad een aantal zaken aan de orde gesteld.

Samenstelling dorpsraad: Iedereen is het erover eens dat het beter zou zijn als de Dorpsraad een brede vertegenwoordiging is vanuit het dorp. Afgesproken wordt dat de buurtschappen rechtstreeks mensen gaan benaderen in hun buurt met de vraag of hij/zij zitting wil nemen in de Dorpsraad. Namen van geschikte personen, die bereid zijn om lid te worden kunnen worden doorgegeven aan Paul Vogels.

 ✓   Verspreiding welkomstboekje door contactpersonen parochie. De namen van deze personen zijn door de buurtschappen doorgegeven aan Dorpsraad. In 2012 zijn 20 boekjes uitgegeven.

   Zorgcoöperatie: onderzoek naar haalbaarheid samen met mantelzorg, vrijwilligers en professionals.

✓   Dagopvang/steunpunt: Pantein gaat zich terugtrekken, waardoor meer met vrijwilligers moet worden gewerkt. Ook is het belangrijk dat meer mensen gebruik gaan maken van de dagopvang om deze in stand te kunnen houden.

✓   Jaarlijkse zwerfvuildag: hoe meer buurten mobiliseren om deel te nemen? Aangegeven wordt dat het bestuur van het buurtschap dit meer kan promoten en dat het misschien kan worden gecombineerd met een activiteit.

   Buurtschapboodschappen bij dagwinkel? Een deel van de boodschappen van de buurtvereniging bij de dagwinkel doen. Sommige geven aan dat dit al gebeurt.

   Nieuwe afspraak volgend jaar? Ja

Millingerwaard

 

 

Comments are closed.