Buurtschappen overleg 2012

Verslag van de vergadering van Dorpsraad Langenboom op 17-09-2012.

Voor deze avond zijn vertegenwoordigers van de buurtschappen uitgenodigd.

Aanwezig zijn: steeds paraat, onze vriendenkring en de carolinaboom
Afmeldingen:  tobbers en hogesteen

Paul heet iedereen welkom.

De Dorpsraad wil graag met de buurtschappen van gedachten wisselen over
Grûts op Langenbôm, Zilverenkracht (vergrijzing), Natuurwandeling en de
dorpsquiz  Wettegij”t.

Burendag
Verder kwam ter sprake de jaarlijkse burendag, deze wordt gehouden in het 3e weekend van september. Er bestaat de mogelijkheid om hiervoor subsidie aan te vragen bij het Oranjefonds tot een bedrag van € 500,-. Er zijn al enkele buurtschappen die hebben deelgenomen aan deze burendag. Ook Scouting vierde haar 10-jarig bestaan samen met de buren.

Zwerfvuilactie
Ook voor de zwerfvuilactie (jaarlijks in maart) doen een aantal buurten mee. Zij maken hun eigen buurten schoon. Leden van de Scouting en de Dorpsraad maken de centrale plekken schoon. Er zal een oproep gedaan worden aan alle buurtschappen om ieder zijn eigen buurt schoon te maken. Materiaal hiervoor wordt gratis beschikbaar gesteld.

NL-doet op de 3e weekend van maart mee en kan er worden aangemeld voor een subsidie van € 500,-(Oranje Fonds) als het om een landelijke actie gaat.

Welkomstboekje
De Dorpsraad heeft een welkomstboekje samengesteld dat beschikbaar wordt gesteld aan nieuwe inwoners van Langenboom, en aan paartjes waarvan 1 persoon van buiten Langenboom komt en aan ouders van een pasgeborene.

In dit boekje staan veel gegevens over Langenboom en het is geheel in kleur.
Omdat gegevens snel wijzigen, wordt er om de 2 jaar een nieuw boekje uitgebracht.
Het boekje zal verspreid worden door de wijkcontactpersonen van de parochie.Ook zal het boekje te koop aangeboden worden bij bakkerij Verkerk en postagentschap v Diepenbeek voor een prijs van 3 euro de opbrengst komt ten goede aan leefbaarheidsfonds van de dorpsraad.

Activiteiten buurtschappen
Ook de activiteiten van de buurtschappen (de aanwezige) werden uitvoerig besproken zoals; nieuwjaarsborrel, nieuwjaarsreceptie, zwemmen in de kerstvakantie, kerststukken maken kerstetentje voor de ouderen, feestavond, barbecue voor het hele gezin, opschoondag. familiedag. carnaval, tijdens paasvakantie naar de speeltuin, sjoel/dartavond, sinterklaas. fietstocht.

Zowel de leden van de buurtschappen alsook de leden van de dorpsraad vonden het prettig om op deze manier van gedachten te wisselen over elkaars activiteiten. Afgesproken wordt om jaarlijks een bijeenkomst te houden met de buurtschappen; tevens zullen dan de BAC en de LOC worden uitgenodigd.

Bundelen activiteiten
De Dorpsraad zoekt naar een manier om alle (vaste) activiteiten te bundelen in een overzichtelijke kalender, om te voorkomen dat activiteiten tegelijkertijd gehouden worden.

Dit verslag zal naar alle buurtschappen worden verstuurd.

 

Meer info zie onderstreepte links

 

Comments are closed.