Berichten van de Dorpsraad

Zwerfvuil/ opschooondag 24 maart 2018
Samen met Scouting hebben we op zaterdag 24 maart deze jaarlijkse actie gehouden.141 dorpsgenoten hebben geholpen om Langenboom zwerfafvalvrij te maken. Dit jaardeden er meer buurtverenigingen mee, de deelnemende buurverenigingen waren De Carolinaboom, De Flintstones, Ons Streven, Rondom ’t Hoekje, De klinkers en Onze Vriendenkring. Daarnaast kwam ook ondersteuning vanuit de Follow-Up. Jachtcombinatie Kroondomein heeft een deel van de bossen opgeschoond. Er stond ook weer een vergoeding tegenover voor de verenigingen: voor 5 t/m 10 deelnemers 20 euro, en 11 of meer deelnemers 40 euro. Na afloop kreeg iedereen een worstenbroodje met koffie, thee of limonade en werd er zoals voorgaande jaren weer even gezellig nagepraat.

Voortgang Dorpsraad
Zoals bekend hebben we afgelopen jaar om diverse begrijpelijke redenen afscheid moeten nemen van een aantal gewaardeerde bestuursleden. Tot op heden hebben zich geen nieuw kandidaten gemeld waardoor de dorpsraad tijdelijk geminimaliseerd is tot 3 personen. Tot nadere orde beperkt de Dorpsraad zich tot de noodzakelijke werkzaamheden zodat het voorbestaan van de Dorpsraad gewaarborgd blijft.
Zo is in samenwerking met de scoutingweer de jaarlijkse zwerfvuil / opschoondag georganiseerd. Ook wordt het jaarlijkse onderhoud van de AED’s geregeld, worden de contacten met gemeente en collega dorpsraden onderhouden en worden de verplichtingen voor de contractsubsidie nagekomen. Bovendien wordt zoals gebruikelijk onze eigen website regelmatig geactualiseerd.

Op dit moment wordt er met representatieve groep dorpsgenoten gewerkt aan nieuwe ambitieuze plannen voor behoud en verbetering van de Langenboomseleefbaarheid, met daarin een nieuwe opzet voor de dorpsraad.
We houden jullie op de hoogte.

Comments are closed.