Agenda 9 mei 2016

 

Maandag van 20.00-22.00 uur in de WIS

 1. Verslag 11 april
 2. Mededelingen:
 • Langenboom loopt voor goede doelen 
 • Klankbordgroep nieuw susidiestelsel
 • Toekomst kerken: 3 juni Waalwijk
 • As I left my fathers house: 23 juni Den Bosch 
 • 7 juni klankbord toekomst onderwijs
 • B&W komen op 13 juni
  • Bezoek onze prachtige website: http://www.dorpsraadlangenboom.nl/
  • Voorstel vergaderdata Annet
  • Rekening Kleine Kernen Krant
  • Verspreiding LZC-folders via buurtverenigingen
   1. Voortgang: Aanpassing Dorpsstraat
   2. Subsidie dorpsraden
   3. Project KRAKE, opgroeien in kleine kern en DNA van het dorp: zie eerder verzonden stukken.
   4. Wat is de bedoeling:
    • Opstellen van DNA-profiel: sterkten en zwakten van het dorp tbv behoud en/of verbetering van leefbaaheid kleine kern
    • Uitwisseling met andere dorpen: van elkaar leren
    • Wat wordt van ons gevraagd
     • 360 uur vrijwilligers werk
     • Wat gaat het ons opleveren
      • Zicht op eigen kracht en zwaktes
      • Leren van andere dorpen
      • Nieuwe ontwikkelingen/verbeteringen
      • Voorbereiding voor dorpsraad juni: verzamelen informatie: wie doet/kan wat:
       • Demografie
       • Omgeving
       • Sociaal economisch
       • Historisch
       • Sociaal cultureel
       • Dorpscultuur
    1. Agenda juni:
   1. B&W:
    1. Subsidie
    2. Dorpsstraat
   • Deelname aan HANprojecten:
    1. Opgroeien in kleine kern: onderzoek onder 12-18 jarigen
    2. DNA van het dorp:
     1. TOELICHTING DOOR kRAke/han
     2. Bijdrage Langenboom
    8. Rondvraag en sluiting

Comments are closed.