Agenda 14 juni 2016

Maandag 20.00-22.30 in de Wis

20.00 – 21.00 uur: jaarlijks bezoek van college B & W

 1. Overzicht activiteiten dorpsraad afgelopen jaar:

2015 was voor de dorpsraad, en daarmee ook voor Langenboom, weer een vruchtbaar jaar. Hierbij een overzicht van activiteiten waar de dorpsraad in verschillende rollen bij betrokken was:

  • Coördinatie van de jaarlijkse zwerfvuilactie
  • Aan de wieg van en ondersteunend bij ‘CPO’, en ‘Langboom loopt voor goede doelen’
  • Onderhoud AED’s
  • Deelname klankbordgroep nieuwe subsidiestelsel
  • Deelname klankbordgroep Toekomst van onderwijs in de regio 7 juni ’t Stekske
  • werkgroep centrum Langenboom; trottoirs Dorpsstraat
  • deelname euregio-projecten KraKE van de HAN:
   • Opgroeien in kleine kern: onderzoek onder 12-18 jarigen
   • DNA van het dorp: Bespreken verzamelde informatie
  • ambassadeur LVCNet
  • welkomsboekje (ouders van) nieuwe Langenbomer/se
  • doorstart Wèttegij’t ?
  • brief aan college over max. medewerking aan huisvesting vluchtelingen
  • jeugddorpsraad???
 1. actuele zaken:

-Subsidie komende jaren

Wat is de positie van dorpsraden en wijkraden in nieuwe subsidiestelsel. Met verbetering van leefbaarheid als hoofddoel en kerntaak vallen we onder bijna alle thema’s en subsidievormen…. We gaan met de  andere dorps/wijkraden gezamenlijk in gesprek te gaan met de gemeente en zo duidelijkheid te krijgen.

-Aanpassing Dorpsstraat

Nadruk op verbetering, veiligheid en begaanbaarheid.

-Toekomst Rabo-pinautomaat? Rabo nodigt uit voor bijeenkomst op 30 juni

-Toekenning nieuwe ronde leefbaarheidaanvraag (dou-fiets)?

-Stand van zaken woningbouw plan Bosrand 3?

21.00 – 22.00 uur: KRaKE  (projectbeschrijving eerder verzonden)

In de vergadering  komen Korrie Melis en Olga van Keulen van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) een toelichting geven op het project en worden vervolgafspraken gemaakt.

 • Wat is de bedoeling?
 • Opstellen van DNA-profiel: sterkten en zwakten van het dorp t.b.v. behoud en/of verbetering van de leefbaarheid in de kleine kern
 • Uitwisseling met andere dorpen: van elkaar leren
 • Wat wordt van ons gevraagd?
 • 360 uur vrijwilligers werk
 • Wat gaat het ons opleveren?
 • Zicht op eigen kracht en zwaktes
 • Leren van andere dorpen
 • Nieuwe ontwikkelingen/verbeteringen

22.00-22.30  voor de zomervakantie nog even onze eigen agendapunten:

 1. Verslag van 8 mei.
 2. Evaluatie bovenstaande.
 3. Rondvraag en sluiting.

De Maurik luchtopname 5

Comments are closed.