Agenda 10 oktober 2016

Maandag 20.00-22.0 in de Wis. 

 1.      Hoe reageren op verdwijnen van Rabo-geldautomaat. Toon Ermers sluit aan, samen met mogelijk meerdere dorpsgenoten na oproep in Torentje.

2.      Verslag van juni 12 september en verslag werkdoc, Langenboom & Krake DNA

3.      Mededelingen:

a.     11 nov bijeenkomst dorpsraden o.a. over subsidieaanvraag

                                                        i.     Bijeenkomst subsidiebeleid, 23 nov in St Hubert

                                                      ii.      Bericht gemeente over subsidieaanvraag

b.     Rabo club-actie 

c.      VKP een van komende vergaderingen op bezoek

d.     Verslag 1e bijeenkomst KRAKE (zie punt 2)

e.     Volgende grote bijeenkomst KRAKE: maandag 7 nov

4.      Woningbehoefte aan betaalbare, sociale huurwoningen (verslag van voortgang) zie facebook

5.      Voortgang duofiets 

6.      Doorstart werkgroep ‘Langenboom centrum’.

 7.      Rondvraag en sluiting

Vergaderdata:
Maandag 14 november 2016
Maandag 12 december 2016
Maandag 9 januari 2017
Maandag 13 februari 2017
Maandag 13 maart 2017
Maandag 10 april 2017
Maandag 8 mei 2017
Maandag 12 juni 2017

Comments are closed.