Beste wijk- en dorpsraden,

De politie en gemeente Mill en Sint Hubert hebben begin dit jaar de woninginbraken in onze gemeente geanalyseerd. In 2016 hebben er 21 woninginbraken plaatsgevonden. In 2017 waren dit er 12. Dit zijn de woninginbraken waarbij het de inbrekers daadwerkelijk gelukt is om binnen te komen. Uit de analyse komt naar voren dat de woninginbraken voornamelijk zijn gepleegd in de straten waar geen Buurtpreventie WhatsApp-groep actief is. Ook in landelijke cijfers komt dit naar voren.

Naar aanleiding van de analyse willen wij burgers zo veel mogelijk stimuleren om zelf in actie te komen en de veiligheid in de buurt te vergroten. Daarom is er vanuit de politie en de gemeente in de afgelopen periode aandacht gevraagd voor Buurtpreventie WhatsApp-groepen. We willen u al dorpsraad vragen hier ook een steentje aan bij te dragen door middels uw kanalen (website, dorpsblad, facebook et cetera) de bewoners te informeren over buurtpreventie. Met name nu de donkere dagen weer zijn begonnen is het van groot belang dat burgers alert zijn op verdachte situaties in de wijk.

Bijgaand ontvangt u informatie over Buurtpreventie WhatsApp-groepen. Op de site www.wabp.nl kunt u zien welke buurtpreventie groepen er al zijn aangemeld.

Aangezien veiligheid een belangrijk thema is informeren wij burgers graag over de bijdrage die zij hierin kunnen leveren. Hiervoor schuiven wij graag bij u aan tijdens een bewonersbijeenkomst van uw wijk-/dorpsraad. Denk hierbij aan brandveiligheid, het tegengaan van woninginbraken en het melden van verdachte situaties. Indien u hier interesse in heeft vernemen wij dat graag.

Mocht u vragen dan hoor ik dat natuurlijk ook graag van u.

Met vriendelijke groet,

Meike Stortelder

Medewerker Veiligheidsbureau

( Cuijk 0485 396 600 | Grave 0486 477 277 | Mill en Sint Hubert 0485 460 300

De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert werken samen in de Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie CGM

Wij werken op afspraak! Kijk voor meer informatie op:

www.cuijk.nl | www.grave.nl | www.gemeente-mill.nl

Comments are closed.