Oproep voor nieuwe leden Dorpsraad Langenboom

Met ingang van juni zijn Tiny van Hal, Mieke van Boekel, Jacqueline de Jong en Ria Wijdeven gestopt met hun werk voor Dorpsraad Langenboom. Jarenlang hebben zij zich ingezet voor de belangen van Langenboom en haar inwoners. Tijdens de laatste vergadering van het seizoen werden zij door voorzitter Paul Vogels bedankt voor hun inzet en betrokkenheid.

De afgelopen jaren is er naarstig gezocht naar nieuwe leden en zijn ook veel medebewoners benaderd met de vraag de dorpsraad te komen versterken. Helaas heeft dit niet het gewenste resultaat opgeleverd. Door het vertrek van 4 leden wordt de dorpsraad erg klein, dus hierbij opnieuw een oproep voor nieuwe leden.

Om een idee te geven, waarmee de dorpsraad zich bezig houdt een aantal onderwerpen, dat de laatste jaren aan de orde is (geweest): starterswoningen, mede initiatiefnemer zorgcoöperatie en Langenboom loopt voor goede doelen, aanpassing Dorpsstraat, aanschaf duofiets en coördinatie zwerfvuilactie.

Voel jij je betrokken bij de zaken die spelen in ons dorp en wil jij je hiervoor inzetten? Meld je dan bij Paul Vogels (pamvogels@gmail.com). Bij hem kun je ook terecht voor meer informatie over de onderwerpen, werkzaamheden etc., waarmee de dorpsraad zicht bezig houdt.

Wanneer er zich geen nieuwe leden aanmelden komt helaas het voorbestaan van de dorpsraad in gevaar.

Dus…… meld je aan!

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

Comments are closed.