Geldautomaat per jan, 2017 verdwenen, compensatie levert computer met toebehoren op

rabo-pinautomaat

Eind juni is er een bijeenkomst geweest met een aantal betrokken partijen en de Rabobank. Daar werd de mededeling gedaan dat de pinautomaat per 31 december 2016 verdwijnt, omdat er onvoldoende transacties worden gedaan: 20.000 per jaar i.p.v. de benodigde 50.000 om het rendabel te maken. Het besluit stond al vast en was niet meer bespreekbaar. Wel werd het aanbod gedaan om de effecten van het verdwijnen van de automaat op andere manier op te vangen. Als alternatieven biedt de bank de geld expres (contant geld thuis laten bezorgen), het afgeven van volmachten, de mobiele adviseur, gebruik mobiel bankieren en op andere locaties(dorpen) pinnen. Ook is gesproken over het plaatsen van pinapparaten bij De Wis en SES.

De Dorpsraad heeft daarop besloten om de Langenbomers uit te nodigen op de vergadering in oktober om te horen wat de gemeenschap daarvan vindt.

Een aantal aanwezigen vindt dit geen echte alternatieven, omdat dit reguliere dienstverlening van de Rabobank is. Zij vinden dat van de bank mag worden verwacht dat zij een verantwoordelijkheid nemen in het leefbaar houden van Langenboom en dat teveel eenzijdig wordt gekeken naar de financiële kant. Met een afvaardiging uit deze bijeenkomst zal een nieuw gesprek met de Rabobank worden aangegaan. Dat heeft inmiddels plaatsgevonden. Meer informatie hierover vind je in het Torentje van november.

Oproep Torentje
Zoals u via media kunt lezen, gaat per 31 december 2016 de pinautomaat verdwijnen uit ons dorp. Dat is zeker een gemis en dus achteruitgang van de leefbaarheid in ons dorp. Enkele groeperingen uit Langenboom ( onder andere De Dorpsraad – Bestuur De Wis – Zorgcoöperatie – KBO Langenboom -Amicitia ) hebben bijeen gezeten om te bekijken of ze vanuit de Rabobank een soort van compensatie kunnen krijgen.
Ze willen daartoe enkele projecten indienen, die dan mogelijk (mede-)gefinancierd worden door de bank. We willen alle inwoners van Langenboom graag de gelegenheid geven om ook een voorstel in te dienen, natuurlijk wel graag even de verwachte kosten daarvan erbij vermelden. Dit plan dient dan wel de algemene leefbaarheid in het dorp ten goede te komen en niet bijvoorbeeld één enkele vereniging. Uw plannen zien we graag tegemoet vóór zondag 20 november a.s.

De datum is inmiddels verstreken, de ingediende voorstellen van de projecten worden bekeken door de werkgroep geldautomaat.

 

Vervolg ’t Torentje november 2016:
ln het vorige Torentje stond een oproep voor het indienen van projecten om de leefbaarheid te versterken, dit naar aanleiding van het verdwijnen van de geldautomaat uit ons dorp. Er zijn een vijftal projecten binnengekomen.
Hierover heeft op vrijdag 2 december een gesprek plaatsgevonden bij de Rabobank met de directieleden Swinkels en Van Lier.
Uitkomst van dit gesprek was, dat de projecten duofiets van de Dorpsraad, partytent van de LOC en computer met toebehoren voor algemeen gebruik in De Wis, ingediend door de Zorgcoöperatie, aangemeld kunnen worden bij het Fonds Maatschappelijke Projecten, en daar met een positieve blik bekeken zullen gaan worden. De aanvragen voor een podium, afkomstig van Amicitia/De Wis en elektronische infoborden van Eigen Kweek/Wette gij ‘t, dienen nader uitgewerkt te worden, waarna daarover opnieuw gesproken wordt.

De aanvraag via Fonds Maatschappelijke Projecten door zorgcoöperatie Langenboom (een computer met toebehoren) is toegekend en heeft inmiddels een plek in De Wis gekregen, meer hierover klik hier.

 

 

Comments are closed.